home Thơ, Văn Học Bạn Tôi

Bạn Tôi

Bạn Tôi

 

Hình ảnh Huỳnh Tấn Lộc cùng nàng đệ tử

Vũ điệu trên đôi chân không nguyên vẹn hình hài

Người bạn tôi qua một đoạn đường dài

Đã đến Mỹ là thiên đường hạ giới

Nhưng nói có đất trời làm chứng

Đưa con người đến địa ngục cũng là đây

Bao nhiêu trẻ bụi đời, bao gia đình tan nát

Qua thực tế, bạn đã trở về

Và sống bằng tâm tình khoáng đạt

Cố gắng vươn lên từ tận cùng khổ lụy kiếp người

Trên môi vẫn là  những nụ cười tươi

Cuộc sống vẫn êm đềm trôi.

Dù mỗi ngày đối diện cùng cơn bịnh

Lưu lượng chất độc luân chuyển trong châu thân

Đến và đi cùng một nghĩa rất gần

Không cần lắm những bề ngoài đau bịnh

Bản luân vũ đời bạn đi qua

Nói ra thật kinh, bạn vẫn cười đối mặt.

 

Bạn tôi buổi sáng không lên giảng đường

Bạn tôi mỗi sáng vào nhà thương

Bạn tôi sống trong mỗi tai ương

Bạn tôi vượt qua cầu khổ ải.

Đơn giản chỉ vậy thôi

Không biết nói lời nào chia xẻ.

Đời chúng ta đâu còn trẻ

Quỹ thời gian không đủ làm lại từ đầu

Thôi thế, chuyện bể dâu

Thương bạn để trong tâm và nhớ.

 

Bángiùi

Boulder Creek

2013 Rằm Trung Thu

Leave a Reply