Ăn chay.

  Khi đề cập đến “ăn chay” nhiều người có suy nghĩ rằng việc đó chỉ dành cho người tu hành, hoặc những Phật tử ăn chay. Có thể đúng với những năm thuộc thế kỷ XX. Hôm nay, tại những nước Âu Mỹ, ăn chay không còn là “độc quyền” của người theo Phật …

Protandim

PROTANDIM: Dược Thảo Kỳ Diệu của Thế Kỷ 21 Mã số : LIFE-0001 Giới thiệu: PROTANDIM: Dược Thảo Kỳ Diệu của Thế Kỷ 21 Giá bán: 55.00 USD L/L: 408-628-8758 Dược Thảo được bào chế bởi Dr. JOE McCORD của Trung Tâm Y Khoa trường Đại Học Colorado sau 40 năm nghiên cứu về phân …