home Biếm Luận, Gia Đình, Vụn vặt CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG!

CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG!

Theo tinh thần của bản Nghị Quyết thì” VC có thể tự do đi lại trong thành phố mà không cần phải thông báo cho Thành Phố. Ví dụ “Trường hợp các anh cán bộ VC áo vét đeo huy hiệu cờ cộng sản ở ngực chụp ảnh trước tiền đình City Hall hoặc tới lui đâu đó trong phạm vi địa hạt Thành Phố SanJose.

Khi “chính trị gia hứa lèo hứa cuội để kiếm phiếu!

 

 

Bất luận những ứng cử viên (chính trị gia) hay những vận động viên, cảm tình viên của họ nói gì, hứa gì, người cầm phiếu bầu là chúng ta mới là kẻ quyết định “bầu” họ làm việc, đại diện cho chúng ta vào các chức vụ họ đang tranh cử.
“Đừng nghe những gì các chính trị gia hứa mà hãy nhìn kỹ những gì (thành tích) họ đã từng làm” (mượn ý của cố TT/VNCH Nguyễn Văn Thiệu).
Theo tôi, ứng viên Dave Cortese rất đáng để cho đồng hương cử tri người Mỹ gốc Việt dồn phiếu, bầu ông vào chức vụ Thị Trưởng Thành Phố San Jose. (Trich Khi “chính trị gia hứa” lèo hứa cuội để kiếm phiếu! của người lính già Võ Văn Sĩ .

CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG!

Nhân xét của Cụ Võ thật chính xác là vì theo nội dung bản Nghị Quyết của Ông Thị Trưởng Chuck Reed, Bà Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn và Nghị Viên Sam Liccardo chỉ áp dụng cho việc:” Hội Đồng Thành phố không tiếp xúc với phái đoàn Cộng sản mà thôi” chứ không phải Nghị quyết “Cấm cửa Việt cộng lai vãng vào thành phố Sanjose ” như Nghị Quyết Cấm Cửa Việt Cộng của Thành Phố Milpitas.
Thoạt tiên mới đọc qua nghị trình, NVTNCS rất vui như mở hội trong lòng vì tưởng nguyện vọng đã được Thành Phố chấp thuận nào ngờ, khi đọc kỹ thì nội dung có vẻ như chơi chữ, không thành thật, có vẻ bịp cử tri hơn là thực thi nguyện vọng chánh đáng của NVTNCS/Bắc California.
Không cần đoán già đoán non cũng biết Nghị Quyết sẽ được thông qua 100% vào ngày 28/10/2014 vì chẳng liên quan gì đến Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Bắc Cali mà chỉ lợi cho UCV Sam Liccardo mà thôi.
Theo tinh thần của bản Nghị Quyết thì” VC có thể tự do đi lại trong thành phố mà không cần phải thông báo cho Thành Phố. Ví dụ “Trường hợp các anh cán bộ VC áo vét đeo huy hiệu cờ cộng sản ở ngực chụp ảnh trước tiền đình City Hall hoặc tới lui đâu đó trong phạm vi địa hạt Thành Phố SanJose. Theo tinh thần Nghị quyết do các ông Bà đưa ra chắc các ông Bà sẽ không can thiệp, vì các ông bà chỉ không tiếp đón là đủ, để cho VC muốn làm gì thì làm. Xin thưa qúy Ông Bà cho CĐNVTNCS chúng tôi biết. Nếu lỡ khi chúng tôi phát hiện ra họ. Chúng tôi sẽ tụ họp phản đối nhưng lại sợ bị các ông ghép cho chúng tôi phá rối trật tự thì tội ngiệp cho chúng tôi qúa ! xin thỉnh cầu qúi ông cho chúng tôi biết tôn ý,”(Trích ý của Cụ Võ Tử Đản)
Nội dung bản Nghị Quyết của Ông Thị Trưởng Chuck Reed, Bà Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn và UCV Sam Liccardo chẳng mang lại lợi ích gì cho nguyện vọng của Cư dân Mỹ gốc Việt tại SanJose mà chỉ mang danh nghĩa hình thức, thiếu thực chất lành mạnh chỉ đem lại một số phiếu cho UCV Sam Liccardo vào những ngày tranh cử cuối cùng mà thôi!.
Hơn một năm qua,kể từ tháng 6-2013 cho đến nay ,nguyện vọng ấp ủ trong lòng của NVTNCS tai San Jose chỉ muốn Chánh Quyền Thành Phố chấp thuần Nghị Quyết Cấm VC không được lai vãng trong Thành Phố San Jose mà Bà Phó Thị Trưởng đã ngâm tôm hơn cả năm nay ,chứ không phải chỉ để Hội Đồng Thành phố không tiếp xúc với phái đoàn Cộng sản. Như thế chẳng hóa ra là :”CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG ” hay sao?
Phuc Lâm(CN)

Leave a Reply