home Chuyện Ngoài Phố, Diễn Đàn CÙ HUY HÀ VŨ : CON CHỒN CỘNG SẢN ĐÃ LÓ ĐUÔI

CÙ HUY HÀ VŨ : CON CHỒN CỘNG SẢN ĐÃ LÓ ĐUÔI

Hằng năm, cứ sắp đến ngày 30 tháng Tư thì ba chữ “NGÀY QUỐC HẬN” lại được một số người muốn chôn nó đi bằng những tiếng khác, cứu cho Việt Cộng khỏi bị nguyền rủa, bị vạch tội ác của chúng và để cho Việt Cộng được cái công lao thống nhất đất nước, hay “Giải Phóng Miền Nam. Tất cả những sự xuyên tạc, cái tên Ngày Quốc Hận đã bị đánh bại. Năm nay đến phiên Cù Huy Hà Vũ nêu lên, tuy cùng một mục đích là cất đi cho Việt Cộng cái gánh nặng phản quốc, tội ác xâm lăng miền Nam, nhưng với một lập luận “MỚI”, khác với những gì bọn tay sai Cộng Sản ở Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác đã làm. Đây là một sáng kiến độc đáo của một luật sư, chuyên trị về pháp lý để hy vọng binh vực được Cộng Sản thoát cái án “NGÀY QUỐC HẬN” mà có năng lực phỉnh gạt những kẻ nhẹ dạ cả tin, hoặc cơ hội để tay sai Việt Cộng khai thác.

Mở đầu, Cù Huy Hà Vũ viết: (Trích) “Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 được chính quyền cộng sản hiện hành ở Việt Nam mệnh danh “Ngày Giải phóng miền Nam”, cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ mà tuyệt đại đa số sống dưới chế độ cũ – chính thể Việt Nam Cọng Hòa lại lại dấy lên quan điểm “Cộng Sản Việt Nam xâm lăng miền Nam” và vì thế coi đó là “Ngày Quốc Hận”. Quan điểm này có nghĩa Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa theo chủ nghĩa Cộng Sản và Việt Nam Cọng Hòa theo chủ nghĩa chống cộng là hai “quốc gia” là 2 “nước” riêng biệt. Thực vậy, xâm lược là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thỗ của quốc gia khác. Cũng như vậy, “Quôc Hận” thể hiện tình cảm tình cảm của người dân “mất nước” khi “nước” mình bị quốc gia khác đô hộ hoặc sát nhập bằng vũ lực vào quốc gia đó. Tuy nhiên, quan điểm này không đứng vững khi đối chiếu với chính lịch sử của Việt Nam Cọng Hòa” (Hết trích).

Trước hết, Cù Huy Hà Vũ với tựa đề bài viết “Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc” mà khi đề cập đến mấy chữ “Giải phóng miền Nam” của Việt Cộng, Cù Huy Hà Vũ đã không cho độc giả biết ý nghĩa những chữ này là thế nào, đúng hay sai, mà chỉ chú trọng đến ba chữ “Ngày Quốc Hận”. Lập luận của Cộng Sản một chiều như vậy là đúng, nhưng đối với người miền Nam họ không chấp nhận “đường một chiều”. “Giải phóng miền Nam” là gì? Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản rêu rao “đánh Mỹ cứu nước”, nhưng Lê Duẫn đã tạt một thùng nước dơ vào mặt Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản với câu nói “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”. Nói cách khác, Việt Cộng đánh miền Nam là một đạo quân xâm lăng miền Bắc rồi

tới miền Nam. Cái nhục của Việt Cộng là chỉ được là tay sai của đế quốc Cộng Sản chứ không được ngang hàng vói Nga Hoa. Chẳng những Lê Duẫn mà chính Hồ Chí Minh khi thắng trận Điện Biên Phủ, cũng trịnh

trọng cho rằng mình đã hoàn thành sứ mạng mà Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản giao phó, tức là xâm lăng Việt Nam (miền Bắc lẫn miền Nam). Nói cách khác, Quốc tế Cộng Sản đã XÂM LĂNG VIỆT NAM, đặt Chủ nghĩa Cộng Sản lên miền Bắc rồi miền Nam. Trong trường hợp này, dùng 2 chữ Quốc Hận đúng hay sai. Cù Huy Hà Vũ đã khôn nhưng không ngoan. Họ Cù đã trót huênh hoang “xâm lược là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác”, với ý nghĩa này đế quốc Cộng Sản đã xâm lăng Quốc Gia Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau qua 2 giai đoạn và do Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản VN làm ty sai, dùng xương máu dân miền Bắc làm tiên phong với khẩu hiệu “Sinh Bắc tử Nam”. Cù Huy Hà Vũ đã

thấy người Việt tị nạn Cộng Sản ở Hải ngoại cũng như đồng bào trong nước dùng quan điểm “QUỐC HẬN” chính xác chưa? Nếu một quốc gia dùng quân đội của mình xâm lược  quốc gia khác, cái nhục mất nước còn đỡ hơn là bị người ta dùng chính xương máu (miền Bắc) của dân tộc mình giết hại đồng bào mình để mở mang bờ cõi cho Quốc tế Cộng Sản” còn nhục gấp triệu lần cho người Việt Nam, thế mà không hận sao được hỡi Cù Huy Hà Vũ? Đã đến cư ngụ trong một nước tự do dân chủ cũng nên mở mắt ra mà nhìn thiên hạ, chứ đừng khư khư ôm cái lập luận một chiều của Cộng Sản. “Xưa rồi Diễm”.

Để “tạo dáng” cho bài viết của mình, Cù Huy Hà Vũ cho rằng “Tự Do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc”. Nhưng những người lảnh đạo Cộng Sản, những người từ trong Cộng Sản mà ra đã cho rằng Cộng Sản chỉ thay thế chứ không sửa đổi được” làm cho cái tựa đề của Cù Huy Hà Vũ trở nên què quặt, chỉ có tự do không thể chấm dứt hận thù dân tộc mà lật đổ Cộng Sản mới đem lại tự do, dân chủ và thịnh vượng, hòa bình cho dân tộc. Dùng lập luận đánh bùn sang ao này không gạt được những người đã sống trong một đất nước tự do dân chủ như Miền Nam và rồi tại Hoa Kỳ như chúng tôi, ngay cả những lớp người sinh sau đẻ muộn trên đất Bắc, sau cuộc chiến xâm lăng của Cộng Sản họ cũng không chấp nhận như vậy, Cù Huy Hà Vũ nên mở mắt thực lớn để nhìn cho rõ cục diện đất nước hôm nay. Chúng tôi nghi ngờ Cù Huy Hà Vũ qua Hoa Kỳ chỉ là con cờ cũ Việt Cộng không phải là không có cơ sở.

Sau khi đả kích hai chữ Quốc Hận với lập luận một chiều rập khuôn Việt Cộng, Cù Huy Hà Vũ viết (Trích): “Trước hết cần nhắc lại rằng Việt Nam Cộng Hòa thoát thai từ Quốc Gia Việt Nam – một chính thể thuộc Liên Bang Đông Dương trong Liên Hiệp Pháp- tuyên bố chủ quyền với toàn bộ lãnh thỗ Việt Nam do cựu hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng” (hết trích).

Cho đến tháng 7 năm 1954, Việt Nam là một quốc gia từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, còn bọn Việt Cộng chỉ là một bộ phận của Cộng Sản, xâm lăng Việt Nam cho Cộng Sản với ngụy danh “đanh đuổi Pháp giành độc lập” núp trong rừng rú. Như vậy, đoàn quân Việt Minh rồi Cộng Sản vẫn là một đoàn quân xâm lăng Việt Nam do chỉ thị trực tiếp của Khối Cộng Sản Quốc Tế. Nếu Cù Huy Hà Vũ đem những hiểu biết của mình để chứng minh rằng Việt Nam Cộng Hòa luôn quan niệm “lãnh thỗ bất khả phân” cũng không ngoài quan niệm hay quan điểm của dân tộc khi bị Tàu xâm lược hay Pháp xâm lăng và nay bị đế quốc Cộng Sản do Nga Sô và Trung Cộng chỉ huy bọn tay sai là Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam xâm

lăng. Bị cả thế giới Cộng Sản xâm lăng, Việt Nam Cộng Hòa phải mất nước, như vậy, Ngày Quốc Hận dùng ở đây vẫn đúng nghĩa, chính xác.

Ở một đoạn khác, Cù Huy Hà Vũ viết (Trích): “Như vậy, không chỉ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và các lực lượng cộng sản ở miền Nam dưới vỏ bọc “Chính Phủ Lâm Thời Cọng Hòa miền Nam Việt Nam” quyết “giải phóng”  miền Nam mà cả Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam cũng quyết “giải phóng” miền Bắc để thống nhứt đất nước” (Hết trích).

Đúng là luận điệu Cộng Sản. Miền Bắc trên thực tế là “lãnh thổ của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản vì vậy khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm tuyên bố “Chúng tôi (Quốc Gia Việt Nam) không từ chối nguyên tắc tuyển cử tự do để thống nhất đất nước  một cách hòa bình và dân chủ” (chữ của chính Cù Huy Hà Vũ) và những điều kiện tiếp theo là: phải để nhân dân hai miền tự do đi lại, phải để dân chúng được tự do (như ở miền Nam), các cơ quan truyền thông được tự do đi lại để làm phận sự v.v… Những điều kiện này khiến Cộng Sản của Cù Huy Hà Vũ co vòi. Khi Cộng Sản Bắc Việt theo lệnh Cộng Sản Nga Tàu đã xâm lăng miền Nam thì miền Nam có quyền đánh lại chẳng những trên lãnh thổ miền Nam mà cả trên miền Bắc. Đó tự vệ chính đáng. Hơn nữa, nếu lúc đó miền Nam đánh ra Bắc vì Hồ Chí Minh, tên đầy tớ mù quáng và cuồng tín của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản đã áp đặt một chế độ phi nhân và tàn ác cho đồng bào miền Bắc cũng là việc làm chính nghĩa, chính đáng, điển hình là “Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất” quá tàn ác mà chính Hồ Chí Minh đã phải khóc (giả) để công khai  “xin lỗi” dồng bào miền Bắc, rồi bày đặt trò “sửa sai”.

Nếu miền Nam giải phóng miền Bắc với tư cách giải phóng sự đô hộ của Cộng Sản Quốc Tế, cũng đồng nghĩa với đánh đuổi xâm lăng. Còn miền Bắc Cộng Sản đánh miền Nam là xâm lăng cho “Nga Sô và Trung Quốc” như Lê Duẫn đã thú thật. Cái lưu manh của Hồ Chí Minh và CS Bắc Việt là phỉnh gạt đồng bào miền Bắc rằng Hoa Kỳ xâm lăng miền Nam với khẩu hiệu “đánh Mỹ cứu nước”. Cái mà họ Cù gọi là “các lực lượng Cộng Sản ở miền Nam” là luận điệu hàm hồ, cốt ý binh Cộng Sản, vì Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là con đẻ của Cộng Sản Bắc Việt, đám này sau khi CSBV chiếm được Miền Nam thì lâm vào tình trạng thê thảm, Dương Thị Quỳnh Hoa bị bịt miệng 10 năm, các tên khác thì ngồi chơi không có nước mà xơi, VC

“chôn bọn GPMN không có điếu văn”. Cù Huy Hà Vũ lý luận đoạn văn này để chạy tội xâm lăng miền Nam của VC, nhưng lập luận quá ấu trỉ. Thực uổng phí cho mấy năm trời học luật. Càng uổng phí cơm gạo học tập hơn khi họ Cù lý luận “Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể hay một chế độ chính trị chứ không phải là một quốc gia”. Một quốc gia cần một chính thể hay một chế độ thực hiện cho toàn dân biết đường hướng chính trị của quốc gia đó, chỉ có Cộng sản mới lươn lẹo nói một đằng làm một nẻo.

Một đoạn khác Cù Huy Hà Vũ viết (Trích): “Chắc chắn việc bị các lực lượng cộng sản mà nòng cốt đến từ miền Bắc đánh bại khó có thể là nguyên nhân bởi thắng thua trong chiến tranh là chuyện bình thường

đồng nghĩa oán hận chỉ có thể đến từ hành vi trả thù khủng khiếp của chính quyền cộng sản thời hậu chiến.” (Hết trích). Chuyện trả thù man rợ của Cộng Sản là một trong những nguyên nhân chẳng những để nạn nhân

oán hận, mà hành vi trả thù đốn mạt của Việt Cộng còn làm nhục nhân dân Việt Nam trước dư luận quốc tế, cũng như việc các cán bộ Việt Cộng ra hải ngoại công tác ăn cắp, buôn lậu làm cho người Việt Nam nhục nhả lây và oán hận VC. “Ngày Quốc Hận” còn có ý nghĩa là Việt Cộng đã nỗ lực phá hoại văn hóa, thuần phong mỹ tục và truyền thống của người Việt Nam mà tổ tiên bao đời đã xây đắp, củng cố, phát triển. Cho rằng chỉ vì bị VC trả thù mà tạo nên “Ngày Quốc Hận” Cù Huy Hà Vũ đã non nớt, ngây thơ, nếu không phải “nói tránh” để xóa bỏ những cái tội tầy đình của Việt Cộng đã làm cho dân tộc.

Trong bài viết “Tự Do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc” người Việt không có cái gì để hận thù dân tộc mình, Việt Cộng tuy vẫn là người Việt Nam nhưng đã bị Quốc Tế Cộng Sản sơn mặt, vẽ mày để trở thành những giống khác, không phải là người Việt Nam nữa mà còn nhồi sọ cho chúng rằng

chúng nó là cộng sản, những con vật biết đi bằng 2 chân và nói tiếng người. Cù Huy Hà Vũ nên nghe lại bài ca của Việt Khang “Xin lỗi anh là ai” để biết, hay Cù Huy Hà Vũ lại muốn trở lại kiếp Cộng Sản, con vật

có 2 chân nhưng không phải con người, nhất là người Việt Nam?

Kiêm Ái

==========================================
Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc
TS Luật Cù Huy Hà Vũ
alt
Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 được chính quyền cộng sản hiện hành ở Việt Nam mệnh danh “Ngày Giải phóng miền Nam”, cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ mà tuyệt đại đa số sống dưới chế độ cũ – chính thể Việt Nam Cộng Hòa, lại dấy lên quan điểm “cộng sản Việt Nam xâm lăng miền Nam” và vì thế coi đó là “Ngày Quốc hận”. Quan điểm này có nghĩa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo chủ nghĩa cộng sản và Việt Nam Cộng hòa theo chủ nghĩa chống cộng là hai “quốc gia”, là hai “nước” riêng biệt. Thực vậy, “xâm lược” là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác. Cũng như vậy, “Quốc hận” thể hiện tình cảm của người dân “mất nước” khi “nước” mình bị quốc gia khác đô hộ hoặc sáp nhập bằng vũ lực vào quốc gia đó. Tuy nhiên quan điểm này không đứng vững khi đối chiếu với chính lịch sử của Việt Nam Cộng hòa.
Trước hết cần nhắc lại rằng Việt Nam Cộng hòa thoát thai từ Quốc gia Việt Nam – một chính thể thuộc Liên bang Đông Dương trong Liên hiệp Pháp – tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, do cựu hoàng Bảo Đại làm Quốc trưởng.
Tại Hội nghị Genève 1954, trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam Trần Văn Đỗ đã không ký vào Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam với lý do hiệp định này gây chia cắt Việt Nam. Phái đoàn Quốc gia Việt Nam ra một tuyên bố riêng nêu rõ: “Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết Hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập và Tự do cho xứ sở.”
Một ngày sau khi Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam được ký kết giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 21/7/1954, Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Ngô Đình Diệm ra lệnh treo cờ rủ trên toàn Miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở xuống để phản đối sự chia đôi đất nước. Tuy nhiên sau đó Thủ tướng Ngô Đình Diệm tuyên bố: “Chúng tôi (Quốc gia Việt Nam) không từ chối nguyên tắc tuyển cử tự do để thống nhất đất nước một cách hoà bình và dân chủ”.
Như vậy với tư cách kế tục Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng hòa tuyên bố chủ quyền đối với cả miền Bắc Việt Nam chứ không chỉ đối với miền Nam Việt Nam đồng nghĩa thống nhất đất nước là mục tiêu của chính thể này. Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa, cả Đệ Nhất lẫn Đệ Nhị, cũng đã thể hiện rõ ràng quyết tâm chính trị trên.
Lời mở đầu Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 khẳng định “chánh thể Cộng hòa nhằm mục đích thống nhất lãnh thổ”. Tiếp đó Điều 1 Hiến pháp này quy định: “Việt Nam là một nước Cộng hòa, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân”. Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967 đã tái khẳng định “mục đích thống nhất lãnh thổ” vẫn trên cơ sở nguyên tắc “Việt Nam là một nước Cộng hòa, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân”. Cũng cần nói thêm rằng không có câu nào của cả hai Hiến pháp trên quy định “quốc gia” chỉ gồm miền Nam Việt Nam.
Ngoài ra, sự tách bạch giữa “Quốc gia” và “Việt Nam Cộng hòa” vẫn tại Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa cho thấy “Việt Nam Cộng hòa” là một chính thể hay chế độ chính trị chứ không phải là quốc gia. Thực vậy, Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967 ghi: “Quốc gia công nhận và bảo đảm những quyền căn bản của mọi công dân…” và “Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức”. Sự tách bạch này được thể hiện không gì rõ hơn tại Điều 25 của Hiến pháp này: “Mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc và chánh thể Cộng Hòa”.
alt
Trên thực tế, các chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã có những kế hoạch thống nhất đất nước. Tổng thống Đệ Nhất Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho Phủ Đặc Ủy Công Dân Vụ chuẩn bị kế hoạch “Bắc tiến” nhằm chiếm lại miền Bắc Việt Nam. Tem thư được in khẩu hiệu “Toàn dân đoàn kết, chuẩn bị Bắc tiến” với đích cắm cờ vàng ba sọc đỏ là Hà Nội, là Chùa Một Cột, biểu trưng của Hà Nội.
alt
Mặc dù chính trị hỗn loạn sau vụ đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963, một số lãnh đạo Việt Nam Cộng hoà vẫn tuyên bố tiến công miền Bắc để thống nhất Việt Nam. Ngày 14/7/1964, Thủ tướng Nguyễn Khánh đã công khai tuyên bố “Bắc tiến”. Hai ngày sau, tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng khẳng định Không lực Việt Nam Cộng hòa đã sẵn sàng dội bom miền Bắc. Trung tuần tháng 7/1965, vẫn tướng Nguyễn Cao Kỳ, lúc này là Chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương, tức Thủ tướng, đã tổ chức hội thảo “Ngày toàn dân đoàn kết chuẩn bị giải phóng miền Bắc”. Thời kỳ này người ta có thể thấy tại miền Nam các bảng cổ động “Toàn dân đoàn kết để bảo vệ miền Nam, giải phóng miền Bắc”.
Như vậy, không chỉ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc và các lực lượng cộng sản ở miền Nam dưới vỏ bọc “Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” quyết “giải phóng” miền Nam mà cả Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam cũng quyết “giải phóng” miền Bắc để thống nhất đất nước!
Tóm lại, theo quan điểm chính thống của Việt Nam Cộng hòa thì ở Việt Nam chỉ có một quốc gia, miền Nam và miền Bắc chỉ là hai phần lãnh thổ của quốc gia Viêt Nam, cuộc chiến giữa hai miền là cuộc chiến ý thức hệ, giữa miền Nam chống cộng và miền Bắc cộng sản. Nói cách khác, chiến tranh Nam – Bắc Việt Nam giai đoạn từ 1955 đến 30/4/1975 là một cuộc nội chiến và vì vậy không phải là chiến tranh giữa hai quốc gia, giữa hai “nước”, tương tự như những gì đã diễn ra giữa miền Nam và miền Bắc bán đảo Triều Tiên từ 1950 đến 1953. Do đó không thể dùng từ “xâm lăng” cho việc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc đưa quân vào miền Nam để cùng các lực lượng cộng sản tại chỗ chống lại Việt Nam Cộng hòa. Cũng như vậy, không thể gọi ngày 30 tháng 4 là “Ngày Quốc hận” vì đã không có chuyện “mất nước” vào ngày đó. Thực vậy, cho đến nay Việt Nam vẫn có tên trên bản đồ thế giới, là thành viên Liên Hiệp Quốc, có quan hệ ngoại giao với nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ, cho dù lãnh thổ đã bị Trung Quốc chiếm nhiều nơi, nhất là ở biển Đông.
Mặc dầu vậy, không thể phủ nhận oán hận của những người Việt từng phục vụ chính thể Việt Nam Cộng hòa và gia đình họ đối với chính quyền cộng sản Việt Nam là vô cùng lớn. Vậy đâu là nguyên nhân?
Chắc chắn việc bị các lực lượng cộng sản mà nòng cốt đến từ miền Bắc đánh bại khó có thể là nguyên nhân bởi thắng, thua trong chiến tranh là chuyện bình thường đồng nghĩa oán hận này chỉ có thể đến từ hành vi trả thù khủng khiếp của chính quyền cộng sản thời hậu chiến.
Có một thực tế là trong chiến tranh người bên đối phương dù đầu hàng vẫn có thể bị giam giữ và nếu trường hợp này xảy ra thì được gọi là tù binh hay tù nhân chiến tranh. Thế nhưng một khi chiến tranh chấm dứt thì vấn đề tù binh cũng chấm dứt, không ai có thể bị giam, bị cách ly khỏi gia đình và xã hội chỉ vì đã ở bên kia chiến tuyến, trừ những kẻ bị truy tố để rồi bị xét xử do phạm tội diệt chủng – tội ác chống loài người. Do đó việc nhà cầm quyền cộng sản sau 30/4/1975 đã giam không án trong gần trăm cái gọi là “trại cải tạo” từ vài năm đến hàng chục năm trời hàng trăm nghìn cựu quân nhân và viên chức của chính thể Việt Nam Cộng hòa mà nhà cầm quyền gọi một cách sỉ nhục là “ngụy quân”, “ngụy quyền” và hơn thế nữa, buộc họ lao động khổ sai dứt khoát là đòn thù. Tài liệu có bí số “TN/QP-14” của Bộ Quốc Phòng Việt Nam được phổ biến ngày 14/02/1977 không úp mở gọi những người này là “tù nhân”: Tổng số tù nhân tham gia học tập cải tạo để trở thành con người mới sau khi chế độ Sài Gòn đầu hàng là 1.321.506 người. Trừ những số trốn trại, bị chết trong lúc cải tạo và già yếu trả về với gia đình, BQuốc phòng giao lại cho BNội vụ quản lý là 1.236.569 người”!
Ông Bùi Xuân Diệm, đại tá Việt Nam Cộng hòa từng là tù nhân tại “trại cải tạo” Suối Máu, Biên Hòa kể lại với tôi: “Quản giáo nói với tù nhân chúng tôi rằng: Sau này nếu các anh được thả về, các anh chỉ được đi dưới mương chứ không được đi trên đường! Nghĩa là dù có được ra khỏi nhà tù có lính gác, “ngụy quân”, “ngụy quyền” sẽ lại bị giam trong sự khinh miệt và kỳ thị đến tột cùng của nhà cầm quyền cộng sản và lần này là chung thân, là vĩnh viễn.
Mà đâu đã hết, ngay cả gia đình những tù nhân này cũng không thoát khỏi đòn thù của nhà cầm quyền cộng sản. Thực vậy, quyết định ngày 19/5/1976 của Chính phủ buộc “dân cư ngụ trong những khu vực dành riêng cho công chức và quân nhân” đi “vùng kinh tế mới” lập tại các vùng rừng núi hẻo lánh không gì khác hơn là nhằm đầy ải họ và nhất là nhằm tước đoạt nhà cửa của họ. Bên cạnh đó, thành viên những gia đình này và những gia đình “ngụy quân”, “ngụy quyền” khác phải chịu một sự phân biệt đối xử gay gắt, hầu hết trong số họ bị cấm đoán vào đại học và cơ quan Nhà nước, ngay cả du lịch hay học tập ở nước ngoài họ cũng không được phép, nghĩa là cụt đường tiến thân trong xã hội. Tóm lại, các cựu quân nhân và viên chức Việt Nam Cộng hòa và gia đình họ bị chính quyền cộng sản tước đoạt những quyền cơ bản của con người, của công dân và vì vậy họ chỉ còn là “phó thường dân” theo đúng nghĩa đen của từ này.
Không dừng lại đó, chính quyền cộng sản còn đang tay đẩy rất nhiều người đã sống dưới chế độ cũ vào chỗ chết khi đứng ra tổ chức hoặc bật đèn xanh cho các cuộc vượt biên chủ yếu bằng đường biển như bán bãi, bán thuyền nhằm thu vàng và chiếm đoạt nhà cửa của họ, đúng cái kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” mà dân gian thường nói. Thực vậy, những cuộc vượt biên đầy rủi ro này đã dẫn đến cái chết thê thảm của hàng trăm nghìn người hoặc do bị lật thuyền hoặc do bị cướp biển giết, đó là chưa kể hàng nghìn, hàng nghìn đàn bà, con gái bị cướp biển hãm hiếp ngay trước mặt người thân của họ trong tột cùng đau đớn.
Một chính quyền táng tận lương tâm như thế, hỏi sao mà không oán hận chất chồng để trở thành thù hận!
Tuy nhiên trong bất cứ hoàn cảnh nào tồn tại một hận thù như vậy là có hại không kể xiết cho quốc gia Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc lăm le chiếm nốt quần đảo Trường Sa sau khi đã chiếm một phần quần đảo này vào năm 1988 và nuốt trọn quần đảo Hoàng Sa bằng vũ lực vào năm 1974. Nói cách khác, hóa giải hận thù dân tộc là nghĩa vụ đối với Tổ quốc mà chính quyền cộng sản Việt Nam buộc phải thực hiện và hơn thế nữa, cấp bách.
Chính vì lợi ích tối cao đó của quốc gia Việt Nam mà ngày 30/8/2010 công dân Cù Huy Hà Vũ, một người không hề dính dáng tới Việt Nam Cộng hòa, đã gửi Quốc Hội Việt Nam “Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa, lấy “Việt Nam” làm Quốc hiệu để hòa giải dân tộc”. Thế nhưng thay vì làm theo lời nói phải này, chính quyền cộng sản lại lấy đó làm chứng cứ về “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để bỏ tù công dân Cù Huy Hà Vũ. Cáo trạng ngày 17/12/ 2010 của Viện kiểm sát Hà Nội hậm hực: “Vũ bóp méo sự thật về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Phê phán Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây chia rẽ, thù hằn dân tộc bằng lời lẽ: “ …Tiếc thay cho ban lãnh đạo nhà nước Việt nam thống nhất đã không làm được như thế mà ngược lại – phải nói thật – còn xát muối vào vết thương chiến tranh chưa kịp lên da bằng việc tập trung cải tạo trong hàng năm trời cả trăm nghìn quân nhân viên chức VNCH, ….đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ vào vòng xoáy thù hận, dẫn đến một số quay ra chống chính quyền mới để rồi bị kết tội xâm phạm an ninh quốc gia”! (*)
Vậy là rõ: Chính quyền cộng sản Việt Nam cam tâm bán nước cho Trung Quốc nên mới cự tuyệt đến cùng hòa giải dân tộc. Do đó với những ai giòng giống Lạc Hồng, mau chóng giải thể chính quyền độc tài này không chỉ là cách duy nhất để cứu nước mà còn là cách duy nhất để xóa bỏ hận thù dân tộc vì một Việt Nam hiển vinh trên trường quốc tế.
Tin rằng một ngày rất gần chế độ toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị xóa sổ, mong là một cách hòa bình. Và cái ngày bao mong chờ đó, không nghi ngờ gì nữa, sẽ đi vào lịch sử Việt Nam như “Ngày Tự do” (Freedom Day) đồng nhất với dấu chấm hết cho bức tường “30 tháng 4 – Giải phóng miền Nam” cứa lòng dân tộc.
 (*) Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hoà – Lấy “Việt Nam” làm quốc hiệu để hòa giải dân tộc, Bauxite Việt Nam 31/8/2010, http://www.boxitvn.net/bai/10233
Tác giả là một nhà bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị Việt Nam, đã hai lần khởi kiện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về các quyết định trái Hiến pháp và pháp luật, hiện là học giả tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ.
Trích dẫn:
“Việc nhà cầm quyền cộng sản sau 30/4/1975 đã giam không án trong gần trăm cái gọi là “trại cải tạo” hàng trăm nghìn cựu quân nhân và viên chức của chính thể Việt Nam Cộng hòa mà nhà cầm quyền gọi một cách sỉ nhục là “ngụy quân”, “ngụy quyền” và hơn thế nữa, buộc họ lao động khổ sai dứt khoát là đòn thù”
“Với những ai giòng giống Lạc Hồng, mau chóng giải thể chính quyền độc tài này không chỉ là cách duy nhất để cứu nước mà còn là cách duy nhất để xóa bỏ hận thù dân tộc vì một Việt Nam hiển vinh trên trường quốc tế”.
 “Tin rằng một ngày rất gần chế độ toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị xóa sổ, mong là một cách hòa bình. Và cái ngày bao mong chờ đó, không nghi ngờ gì nữa, sẽ đi vào lịch sử Việt Nam như “Ngày Tự do” (Freedom Day) đồng nhất với dấu chấm hết cho bức tường “30 tháng 4 – Giải phóng miền Nam” cứa lòng dân tộc”.

Leave a Reply