home Tin Cộng Đồng Cựu Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm Từ Trần.

Cựu Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm Từ Trần.

Thêm Một Vị Sao Rơi! Cựu Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm Từ Trần.

Thông Báo Của Gia đình Thiết Giáp QLVNCH:

Gia đình Thiết Giáp QLVNCH rất đau buồn báo tin:
Người Anh Cả của chúng tôi là:

Trung-Tướng HOÀNG-XUÂN-LÃM

Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Trị Việt Nam
Cựu Tư Lệnh Quân Đoàn I – Quân Khu I
Cựu Chỉ Huy Trưởng TGB/QLVNCH
Tốt nghiệp Khóa 3 Trần Hưng Đạo Trường Võ Bị Quốc Gia VN
Đã tạ thế vào ngày 2 tháng 5 năm 2017 tại Thành phố Davis, CA.
HƯỞNG THỌ 90 tuổi
Linh cữu được quàn tại Oak Hill Cemetery
Số 300 Curtner, San Jose, CA 95125

Kính thông báo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bắc California
KB Trương Văn Hàm

Tiểu Sử Cựu Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm.

Theo Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tướng Hoàng Xuân Lãm sinh Tháng Mười năm 1928 tại Quảng Trị.
Tướng Lãm khởi nghiệp là một giáo chức, và bắt đầu đường binh nghiệp tại trường Võ Bị Liên Quân Ðà Lạt, khóa 3 Trần Hưng Ðạo, vào năm 1950.
Sau đó ông theo học Thiết Giáp tại Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp Viễn Ðông của quân đội Pháp tại Cap Saint-Jacques (Vũng Tàu).

Năm 1953, ông tham dự khóa Cao Cấp Thiết Giáp tại Trường Thiết Giáp Kỵ Binh Saumur, Pháp.
Năm 1955, ông đảm nhiệm chức vụ Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 1 Kỵ Binh Thiết Giáp, cấp bực Thiếu Tá.
Năm 1959, ông theo học Khóa Chỉ Huy và Tham Mưu tại trường Chỉ Huy Tham Mưu Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ, khi đang là chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp.
Ngày 11 Tháng Tám, 1964, ông được vinh thăng Chuẩn Tướng.
Ngày 1 Tháng Mười Một, 1965, vinh thăng Thiếu Tướng.
Tháng Bảy, 1967, vinh thăng Trung Tướng.
Năm 1971, đảm nhiệm tư lệnh cuộc Hành Quân Lam Sơn 719.
Năm 1972, bàn giao chức tư lệnh Quân Ðoàn 1 và Quân Khu 1 cho Trung Tướng Ngô Quang Trưởng; và đến giữa Tháng Năm đảm nhiệm chức vụ phụ tá tổng trưởng Quốc Phòng.

Ông từng được tưởng thưởng nhiều huy chương, trong đó có các huân chuẩn của Hoa Kỳ, Ðại Hàn và Ðài Loan.

Ông bà Hoàng Xuân Lãm có 5 người con, gồm 1 trai và 4 gái.
(Ð.B.)

Leave a Reply