home Gia Đình, Tin Cộng Đồng, Tin Tức hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên

hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN đã mở phiên họp vào chiều thứ bảy ngày 5 tháng 10 năm 2013, tại phòng họp Cộng Đồng của thư viện Tully tại San Jose, California để bàn chuyện hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên.

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN họp tại San Jose bàn về hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN đã mở phiên họp vào chiều thứ bảy ngày 5 tháng 10 năm 2013, tại phòng họp Cộng Đồng của thư viện Tully tại San Jose, California để bàn chuyện hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên.

Cali Today News – Từ hơn một tháng nay, tin tức từ Việt Nam cho biết là nhà cầm quyền Việt Nam đã đàn áp khốc liệt giáo dân giáo xứ Mỹ Yên, khiến cho dư luận người Việt trong và ngoài nước hết sức bất bình và quan tâm.

Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN đã mở phiên họp vào chiều thứ bảy ngày 5 tháng 10 năm 2013, tại phòng họp Cộng Đồng của thư viện Tully tại San Jose, California để bàn chuyện hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên.

Chủ tọa đoàn của cuộc họp. Photo: Nghê Lữ
 
Có khoảng vài chục người tham dự cuộc họp.
 
Chủ tọa đoàn của cuộc họp là ông Cao Gia – Phụ trách Tuyên huấn Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, ông Lương Văn Ngo ï- Tập Thể CSVNCH Vùng Tây Bắc HK, ông Phạm Văn Tường – Hội nhân sĩ Diên Hồng, ông Nguyễn Trung Cao – Hôi Đồng Liên Kết Đấu Tranh, bà Cao Thị Tình – Lương Tâm Công Giáo.
 
Cuộc họp bàn về cách thức tổ chức, địa điểm, thời gian, ngày giờ để tổ chức đêm thắp nến hiệp thông theo tinh thần nói trên. 
 

  

Cuộc họp cũng bầu ra một ban điều hành gồm những thành viên hiện diện trong cuộc họp nói trên, và ông Thái Văn  Hòa cũng đề nghị là sẽ mời bổ sung thêm những nhân vật uy tín trong cộng đồng.
 
Những nhân vật hiện diện trong cuộc họp được mời vào ban điều hợp “Đêm thắp nến cầu nguyện cho Giáo xứ Mỹ Yên và các tôn giáo bị đàn áp” gồm qúy ông, bà sau đây: Luật sư Nguyễn Tâm, nhà báo Huỳnh Lương Thiện của tuần báo Mõ San Francisco, nhà báo Duy Văn – chủ bút Đời Mới Magazine và đại diện câu lạc bộ báo chí, ông Thái Văn Hòa, ông Mai Khuyên – Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California, ông Trương Thành Minh – Chủ tịch Cộng Đồng  Người Việt Quốc Gia Bắc Cali, bà Minh Tâm – Thi Văn Đoàn Lạc Việt, ông Lương Văn Ngọ – Tập thể cựu chiến sĩ VNCH vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, ông Lê Văn Thụy- Hội CSQG Bắc Cali,…
 
Cô Đỗ Thị Minh Ngọc được mời làm thủ quỹ cho đêm thắp nến hiệp thông này.
 
Tại cuộc họp đầu tiên này, số tiền gây quỹ để có chi phí tổ chức lên tới 1,200 Mỹ kim.
 
Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức về thời gian, địa điểm và chương trình trong các bản tin tới.
 
Bài Nguyễn Dương, ảnh: Nghê Lữ