home Phóng Sự, Tin Cộng Đồng Hợp Nhất Cộng Đồng tại Bắc Calif.?

Hợp Nhất Cộng Đồng tại Bắc Calif.?

Hop Cong Dong (1) Hop Cong Dong (2)

Trong tinh thần muốn hợp nhất 2 Cộng Đồng đang sinh hoạt trong các sinh hoạt của Cộng Đồng Việt Nam tại Bắc California, một Ban Tổ Chức đã vận động và tổ chức một cuộc họp Tìm Giải Pháp Xây Dựng Cộng Đồng. Có hơn 100 đồng hương tham dự; trong đó gần 40 Hội Đoàn, Đoàn Thể…Đại diện các hội đoàn, đoàn thể có: Ông Trương Văn Hàm (Hội TG), Cựu LS Lê Duy San, Cụ Trương Đình Sữu (Hội Cao Niên), BS Nguyễn Trọng Nhi, Cự LS Ngô Văn Tiệp (LĐ Cử Tri), Cựu Tr.Tá Nguyễn Mộng Hùng, Ông Tony Đinh (TPB), BS Phạm Đức Vượng (TTCS), KS Nguyễn Tấn Thọ (Đại diện TNS Janet), O6ng Vũ Huynh Trưởng (CĐNVQG), O6ng Nguyễn Công Khanh (CĐNVQG), LS Nguyễn Ngọc Bích, O6ng Nguyễn Triều, Ong Nguyễn Đình Lê (CTCT), O6ng Phát Kiên (TQLC), Ông Trần Song Nguyên (BĐQ), Ông Triệu Hà (ĐPQ&NQ), Bà Nguyễn Thị Nguyệt (NQN), Ông Nguyễn Trung Cao (UBPH), Ông Nguyễn Cuuj (QC), Bà Sơn Loan (PN), KS Nguyễn Minh Huy (TNCV), Ông Nguyễn Văn Trợ (Ái Tử), Ông Josep Thành, Ông Trần Vũ (Hội Cao Niên), Cô Ngọc Dung (Hội Kiến Hòa), Bà Kristin Hồ, Bà Mery Lê (Hội PNTN), Ông Nguyễn Cuur (Hội Việt Mỹ), Ông Lê Đình Bì (Việt Today), Ông Lê Văân Ý (LTCG), Bà Lưu Mai (Hội PN), Ông Nguyễn Thanh Lương VB), Ông Huỳnh Khuê (QDĐ), Bà Hồng Nguyễn, Ông Chris Lê (UwsCV Q.7), Ông Thức Đỗ (Hội Á Mỹ), Ông Trương Ngọc Mỹ (Khu Hội), Ông Lâm Hùng Tráng, Ông Pham Quang Nghiệp, Ông Tony Trần, Ông Đặng Trân Hải, Ông Hoàng Ngọc Thi, Ông Hoàng Thi, Ông Phạm Loan, Cô Thái Hằng, Ông Trần Trung Sơn (PB), Ông Lam Sơn, Bà Trương Vân Lan (Hội Tây Ninh)…và Truyen Thông Báo Chí Việt ngữ.
Buổi họp được tổ chức lúc 1:00pm, ngày Chúa Nhật 12/11/2017, tại Thư Viện Tully, 800 Tully Rd., San Jose. Điều khiển chương trình, Ông Nguyễn Trung Cao.

Lễ Chào Cơ khai mạc diễn ra lúc 1:30pm, sau đó Ông Trương Văn Hàm giới thiệu quan khách, đồng hương và các hội đoàn tham dự. Tiếp theo, BTC mời Chủ Tọa Đoàn: BS Trần Công Luyện, LS Bích Nguyễn va cựu LS Lê Duy San, Thư ky‎ đoàn: Kỹ sư Nguyễn Minh Huy, Bà Hà Phan.

BS Trần Công Luyện gửi lời chào mừng và trình bày mục đích buổi họp. Tổng quát gồm có mấy điểm chính: CĐ Việt Nam rất mạnh, có hơn 100 ngàn người tại SJ. Vào những năm 2003 yểm trợ cho việc thông qua NQ Cờ Vàng có hàng chục ngàn người tham dự. Năm 2007 đấu tranh cho Little Sài Gòn có 20 ngàn người, ngày Quân Lực, ngày Quốc Hận…v.v. có hàng ngàn người, hào quang và sức mạnh của CĐ làm cho người bản xứ nể trọng. Nhưng hào quang của CĐ ngày càng ít đi, Tại Sao? Các ngày Lễ lớn có 2 nơi tổ chức, người tham dự càng vắng “Tôi đi tham dự, người ngoại quốc hỏi tôi, tôi rất khó trả lời.” “Hôm nay tôi đứng ra tổ chức như thế này không sợ à?” Trong tâm thư tôi gửi ra có người mắng tôi là ngu…” Tôi làm vì tấm lòng của một cựu quân nhân, một người tị nạn.

Sau lời tâm tình, BS. Luyện đã phân tích tình hình và nguyên nhân gây ra sự “mất hào quang”. Theo ông Luyện có 2 cộng đồng cho nên chia ra làm 2, cái gì cũng 2. Ông cũng cho biết “Có một CĐ đã hết nhiệm kỳ từ lâu, và một CĐ sắp hết nhiệm kỳ.” Ông đưa ra đề nghị “Nếu không hợp nhất được 2 CĐ thì hợp nhất về hoạt động, một ngày Quốc Hận (chẳng hạn) v.v. Theo ông thì CĐVN có 2 nghị viên trong HĐTP, làm sao giữ được 2 ghế nầy/ Rồi tới đây sẽ có cuộc bầu cử các khu vực 1,3,5,7,9…các cuộc bầu cử Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ. Ông thấy đau buồn khi ngày Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức ngày 29/10/17 lại do một ông Ấn Độ đứng ra tổ chức, lễ giỗ TT. Diệm có 2 tổ chức làm cùng giờ cùng ngày…v.v.

Sau đó 2 vị còn lại trong Chủ Tọa Đoàn LS Bích, LS San cũng có những phân tích bổ túc cho những sự kiện BS Luyện vừa trình bày. LS San có y kiến cho rằng có nhiều hội càng tốt là không nên. “Các hội ái hữu nhiều thì tốt, nhưng Ban Đại Diện CĐ càng có nhiều thì yếu đi và không thể tốt được.”

Sau đó BTC xin mọi người cho biết y kiến. Mỗi người ghi danh có 2 phút để phát biểu, và có thể ghi danh lần 2. Không đã kích cá nhân. Nên tập trung và chủ đề cuộc hội thảo “Tìm ra giải pháp đề hợp nhất.”

Sau khi ông Nguyễn Trung Cao đọc các điều lệ cho việc phát biểu. Mọi người ghi danh thì có chuyện xảy ra. Ông Vũ Huynh Trưởng đưa tay xin nói. Ông tố cáo có người ủng hộ việc “treo cờ đỏ” (trong NQ 3.8 cấm treo cờ đỏ) có mặt trong hội trường yêu cầu BTC cho biết có chấp nhận không? BTC có bối rối phút đầu khi nghe ông Trưởng nói. Sau đó, BS Luyện hỏi mọi người. Có tiếng la đã đảo, và có một số ít người lên tiếng tán thành lời yêu cầu của Ông Trưởng. BTC chức nhờ nhân viên trật tự mời ông Chris Lê (người bị ông Trưởng tố cáo) ra ngoài. Ông Chris Lê phản đối, ông cho rằng nơi đây là chỗ công cộng, không phải nhà riêng của tư nhân, ai cũng có quyền đến. Ông là Ứng cử viên Nghị Viên HĐTP trong năm tới. Tại sao ông không được tham dự…v.v. Nhưng BTC đã yêu cầu ông ra khỏi phòng họp. Ông ra về, sau đó có gửi thư tường trình sư việc và gửi lời phản đối đến thành phố (xem thư ở phần phụ đính)

Có hơn 20 người ghi danh phát biểu, và có người phát biểu 2 lần, (ghi chú: Tất cả nhũung phát biểu mang tính cá nhân không đại diện cho hội đoàn của người phát biểu). Ông Huỳnh Phong phát biểu đầu tiên. Ông Phong đề cập đến điều lệ sinh hoạt của CĐVN không được tuân theo đúng đắn cho nên có 2 CĐ như hiện nay. Ông đề nghị nên có Điều Lệ…v.v. Người tiếp theo là Ông Vũ Huynh Trưởng. Ông Trưởng trình bày việc sinh hoạt cần có điều lệ, có bầu cử…v.v. Tất cả những sinh hoạt của CĐ theo điều lệ, nội quy của CĐ.
Trong phần phát biểu của mình, BS Phạm Đức Vượng cho rằng buổi họp hôm nay không đi vào vấn đề, không dám nói thẳng, chỉ mặt những người nào gây ra chia rẻ. Theo ông “muốn trị bịnh phải tìm ra căn bịnh. Vạch mặt những ai gây ra sự chia rẻ…v.v.”
Theo Ông Nguyễn Tấn Thọ thì “Các dân cử đến với CĐ là vì lá phiếu chớ không kính trọng cộng đồng.” Ông đề nghị “BS Luyên nên đứng ra lập Ban Vận Động Bầu Cử. Nếu ai không đồng tình‎ thì quên họ đi. Nên sốt sắng vận động cho việc Bầu Cử.

Tiếp theo có nhiều người phát biểu. Trong đó có Ông Trần Song Nguyên, theo ông Nguyên: “Hy vọng hợp nhất 2 CĐ đã đổ vỡ.” Ông đề nghị “Nếu không thể hợp nhất được thì chúng ta phối hợp. Đề nghị thành lập Ủy Ban Phối Hợp để tổ chức các ngày lễ lớn như ngày Quốc Hận, ngày Quân Lực, Lễ Thượng Kỳ trong ngày Tết…v.v. “ Việc này đã làm được tại một số CĐ có 2 Ban Đại Diện.
Ông Nguyễn Trung Hiệp (phụ tá cho DBLB Rho Khanna, nhưng phát biểu cá nhân) cho biết ông đi dự những buổi họp của ông Khanna thấy rằng CĐ Ấn Độ rất đoàn kết. Họ đi đông và ủng hộ người đại diện cho họ. CĐ Việt Nam chưa thống nhất được. “Nếu muốn có tiếng nói mạnh phải thống nhất.” Theo ông thì người Việt có 2 nghị viên nhưng chưa có tiếng nói thống nhất. Trong quốc hội tiểu bang chưa có dân biểu nào. Phải thống nhất để có một dân biểu sẽ có tiếng nói. Ông Trần Công Khanh (CĐNVQG) cho biết “Rất kính trọng CĐ ông Tiên, muốn cùng muốn hợp tác làm việc chung nhưng không có dịp. “ Ông đề nghị có 2 vị cựu Giám Sát Viên của CĐVN là Ông Nguyễn M. Hùng và Ông Phan Q. Nghiệp cũng nên lên tiếng để cộng đồng có dịp làm việc chung. Cũng theo ông Khanh thì “Không nên dẹp 2 cộng đồng.”

Có lời phát biểu của BS Nguyễn Trọng Nhi, bà Kristine Hồ, ông Đoàn Trung Lập, ông Nguyễn Thanh Lương, cô Thái Hằng, ông Trần Quốc Nại, bà Kimmy Lê, ông Nguyễn Nguyên…v.v. tựu trung xoay quanh việc nên hợp nhất, hoặc lập ủy ban phối hợp.

Cuối cùng là lời phát biểu của Ông Trần Đức Túc, một nhân sự trong BTC. Theo Ông Túc: “Việc hợp nhất có khó khăn nhưng không thể bỏ qua. Tạm thời xin đề nghị: 1/ Thành lập Ủy Ban (tạm thời) yểm trợ các tổ chức nhằm tạo sự đoàn kết ban đầu. 2/Hôm nay nên có một Ủy Ban để thi hành các điều sẽ đúc kết hôm nay.

Sau khi tổng kết, Chủ Tọa Đoàn đã có 3 điểm đưa ra cho mọi người biểu quyết.
1/ Bầu Ban Đại Diện CĐ
2/Thành Lập Ủy Ban Bầu Cử
3/ Thành Lập Ủy Ban Yểm Trợ.

Có những y kiến cho rằng 3 điểm BTC nêu ra chưa đúng, chưa thật đáp ứng những lời phát biểu của đồng hương tham dự. Có một vài người phản đối vì cho rằng 2 CĐ đang hiện hữu có giấy phép hoạt động, có thực thể, có tên gọi…nếu họ không tham dự vào cuộc bầu cử …thì làm thế nào? Ai có quyền dẹp bỏ 2 CĐ hiện nay? Tính pháp ly ở đâu?…những người tham dự hôm nay không thể đại diện cho tiếng nói chung của khối người Việt tại địa phương…v.v. và …v.v. Cuối cùng BTC đi đến kết luận. BS Trần Công Luyện kết thúc buổi họp “Chúng tôi cảm ơn tất cả những hội đoàn đáp ứng lời mời đến tham dự, cảm ơn đồng hương có mặt và đóng góp y ‎ kiến. Chúng tôi ghi nhận và sẽ có tâm thư gửi đến đồng hương.” Buổi họp chấm dứt lúc 4:0pm

Tưởng cũng nên biết thêm. KS Nguyễn Tấn Thọ yểm trợ BTC $1,000.00 để BTC phổ biến tâm thư đến CĐ qua các phương tiện truyền thông tại địa phương. Nhà báo Phạm Lễ (CM Magazine) cho rằng cuộc họp hôm nay sẽ không có kết quả, và do đảng chính trị Việt Tân đứng sau lưng. Ông Chris Lê ( UCV nghj viên quận 7) phản đối hành động “trục xuất” ông ra khỏi phòng họp. Ông gửi thư đến đồng hương qua hệ thống email trên các diễn đàn điện tử. (đính kèm)
NV Nguyễn Tâm không có tên (và không thấy có mặt) trong danh sách người tham dự do BTC giới thiệu.

[Lê Bình]

Phụ đính:
Kính gửi quý đồng hương,

San Jose lại có chuyện dzạy sóng. Nhóm Chris Le chúng tôi lại đụng độ với nhóm ông Vũ Huynh Trưởng hôm Chủ Nhật vừa qua. Ông VHT lại chơi trò dơ chính trị đuổi Chris Le ra khỏi phiên họp cộng đồng. Lần trước tại khu hội khi chúng tôi muốn tham gia về lũ lụt San Jose, lần này ông VHT lại đuổi chúng tôi ra khỏi phiên họp tại thư viện Tully.

Thư viện, công viên, hay trung tâm cộng đồng là tài sản công cộng, do sự đóng góp tiền thuế của dân. Bất cứ ai cũng có thể tham dự các phiên họp cộng đồng. TP có những điều lệ khắc khe để bảo đảm không ai bị kỳ thị khi xử dụng nơi công cộng. Nhà riêng hay văn phòng thì quý vị muốn cấm cản ai cũng được, nhưng phòng họp của TP thì kỳ thị cư dân, là vi phạm nặng nề, sẽ khiến cho thành phố bị kiện.

Chủ nhật vừa qua ngày 12 tháng 11, 2017 có phiên họp cộng đồng lúc 1PM tại thư viện Tully về tình hình chính trị San Jose do ông BS Trần Công Luyện tổ chức. Tôi cũng không biết là của Ban Đại Diện Cộng Đồng #3 vì số DT đăng trên các báo chí là số ma. Vì phiên họp này tại thư viện Tully nên Chris Lê tham gia. Trong khi đang chờ hội luận thì ông VHT tuyên bố muốn trục xuất tôi ra khỏi phiên họp, lúc đó có sự hiện diện của NV Nguyễn Tâm đang đứng gần tôi. Ông BS TCL đã ra lệnh cho security dùng vũ lực áp tải Chris Le ra khỏi phòng họp. Bởi vì đây là nơi công cộng và phiên họp mang tính chất cộng đồng nên việc kỳ thị và trục xuất một cư dân là vi phạm nặng nề điều lệ xử dụng phòng họp công cộng.

Ông NV/NT cũng có mặt và chứng kiến mà không lên tiếng thì coi như chính TP đã bao che cho vụ việc này. Quyền lợi công dân đã bị vi phạm thì Chris Le tôi có cơ sở để khiếu nại cơ quan TP. Vài hôm nữa thì báo chí Mỹ cũng sẽ đăng bài cho cả TP biết về vụ này. Ông NV/NT phải chịu trách nhiệm vì bao che cho nhóm VHT tác quái trong cộng đồng. Ông BS TCL là thành phần ban tổ chức sẽ bị TP điều tra về hành vi phi dân chủ sau khi tôi nộp đơn khiếu nại với TP.

Chris Le for San Jose Council 2018

Leave a Reply