home Tin Cộng Đồng, Tin Tức HT Nguyên Lai Viên Tịch

HT Nguyên Lai Viên Tịch

Hòa Thượng Thích Nguyên Lai  là Cựu Tuyên Úy Phật Giáo phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ, ngài đã cùng với chư tôn đức Tăng, Ni tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền Phật Giáo Việt Nam tại xứ  người,

 

HT Nguyên Lai, Cựu Tuyên Úy PG Trong QLVNCH, Viên Tịch

(Tin: Việt Báo)

 

SANTA ANA — Hòa Thượng Thích Nguyên Lai  là Cựu Tuyên Úy Phật Giáo phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ, ngài đã cùng với chư tôn đức Tăng, Ni tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền Phật Giáo Việt Nam tại xứ  người, đặc biệt giữ vững lập trường truyền thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại hải ngoại. Qua một thời gian dài lâm trọng bệnh, dù đã được điều trị tại các bệnh viện ở Quận Cam, nhưng vì tuổi già sức yếu, Hòa Thượng đã viên tịch tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ vào chiều ngày 15-5-2013.

 

Sau đây là Khẩn Bạch của Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

 

KHẨN BẠCH Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Nguyên Lai

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Vietnamese American United Buddhist Congregation

Hội Đồng Giáo Phẩm

Chánh Văn Phòng

704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (949) 986-2433

KHẨN BẠCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật   

Kính bạch chư tôn Thiền Đức,

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử,

 

Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc, đồng khẩn bạch:

 

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng NGUYÊN, hạ LAI, tự DUYÊN TÍN, hiệu CHÁNH NGHIÊM

 

– Nguyên Chứng  Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ,

 

– Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,

 

– Chư´ng Minh Đa?o Sư Chùa Quang Thiện, Ontario, California, Hoa Kỳ,

 

– Cô´ Vâ´n, Chư´ng Minh Chu`a Ba´t Nha~, Santa Ana, California, Hoa Kỳ,

 

– Nguyên Viện Chủ  Chùa Hồng Danh, San Jose, California, Hoa Kỳ,

 

– Cố Vấn Chùa Duyên Giác, San Jose, California, Hoa Kỳ,

 

Vì tuổi già sức yếu đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 01 giờ 50 phút chiều Thứ Tư, ngày 15 tháng 05 năm 2013, (nhằm ngày 06 tháng 04 năm Quý Tỵ), tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ, trụ thế 80 tuổi, lạp thọ 60 năm.

 

– Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 03 giờ chiều Thứ Tư, ngày 22 tháng 05 năm 2013 tại Chùa Bát Nhã, 803 S. Sullivan Street, Santa Ana, CA 92704; Tel. (714) 571-0473.

 

– Lễ Trà Tỳ vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2013 tại Nhà Quàn Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.

 

Ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Lai cao đăng Phật Quốc.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Nay khẩn bạch,

California, ngày 15 tháng 05 năm 2013,

Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

(đã ấn ký)

Sa Môn Thích Thắng Hoan