home Chuyện Ngoài Phố, Tin Việt Nam, Vụn vặt Người Giữ Đình Làng Sau Cùng

Người Giữ Đình Làng Sau Cùng

Ảnh: 7 Hiền

dình Gò Công1 đinh Gò Công2

Ông tên Lê văn Rớt là người giữ Đình làng ( thủ từ) thường gọi là Từ Rớt ( đình thuộc xã Tân Đông , Gò Công Đông, Tiền Giang) . Không biết ông làm Từ đời thứ mấy? Chỉ biết đời ông là người sau cùng, kể từ khi VC chiếm ngôi đình làng sau năm 1975. Nhìn vào ngôi đình và cây bồ đề ta cũng thấy đình làng đã bị bỏ hoang từ lâu. Chim ăn hạt bồ đề xí trên mái đình mọc lên thành cây, mấy chục năm qua rễ cây đã bò thòng xuống đất trông thật ngộ nghĩnh. Nghe kể lại, trước năm 75 ngôi đình làng trong mỗi kỳ cúng Thần lớn lắm. Có Nhạc cổ, có Trò Lễ, Hát Bội múa hát cho bà con xem. Sau năm 75 VC lấy đình làm nơi ăn ở cho bộ đội và là nơi tập trung cải tạo ngắn hạn. Khi trả lại ngôi đình cho dân thì đồ đạc vật dụng bị mất cắp không còn chi cả.Thậm chí nhà vỏ ca cũng bị chúng dở bỏ lấy cột đem xây dựng nhà cơ quan, nhà ở , nhưng ở không được mới đem cột ra làm chợ, chợ cũng không ai ra vào mua bán rồi dẹp bỏ. Sau năm 75 đình làng không còn cúng kiến gì nữa. Số ông Từ Rớt cũng không nằm ngoài số phận của ngôi đình. Ông sống nghèo trong căn nhà lá kế bên đình, mỗi đêm qua thắp nhang , nhưng từ lúc bị bệnh và đến khi ông qua đời thì không còn ai nhang khói cho đình nữa.

Bảy Hiền Gò Công 2011
phụ ghi:
Đình xây dựng năm 1907, thuộc làng Tân Đông, quận Hoà Tân, tỉnh Gò Công
Lúc lâm chung, người viết bài có đến hộ niệm một thời kinh , qua ngày hôm sau thì ông ra đi .

Leave a Reply