home Chuyện Ngoài Phố, Diễn Đàn Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Bãi Nhiệm Tại Westminster.

Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Bãi Nhiệm Tại Westminster.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

nhóm bãi nhiệm 1 nhóm bãi nhiệm 2

Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6

Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Bãi Nhiệm Tại Westminster

[Ed. Đây là loạt bài Cậy Đăng Không Trả Tiền của Ls Nguyễn Quốc Lân về các vấn đề quan trọng trong cộng đồng mà các cơ quan truyền thông Việt Ngữ không muốn phổ biết. Bài viết này được đến tay bạn qua các phương tiện tự phổ biến. Ước mong các bạn tiếp tục luân chuyền và phổ biến bài viết này để khắc phục tình trạng bế tắc hiện nay trong cộng đồng.]

Cuộc vận động bãi nhiệm 3 nghị viên gốc Việt tại Thành Phố Westminster đã bắt đầu đi vào giai đoạn quan trọng. Khác với các cuộc tranh cử khác từ nhiều năm qua, đây là một cuộc đối đầu giữa các thế lực chính trị của cộng đồng với những thế lực luôn chống đối cộng đồng Việt Nam từ trước đến nay, nhưng chỉ khác biệt là lần này có thêm sự hỗ trợ toàn bộ của Tỷ Phú Hoàng Kiều với tiền rừng bạc bể và còn có thêm sự tiếp tay của một số người Việt Nam mang danh là lãnh đạo cộng đồng. Sự đe dọa chính không phài là thể lực của tiền bạc, nhưng chính là sự tiếp tay của nhóm người Việt vì điều đó xóa mờ đi thực tế là cộng đồng Việt Nam đang bị tấn công từ các thể lực chống lại cộng đồng.

Thách thức của tiền bạc

Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó

Nhóm vận động bãi nhiệm đã đến các khu siêu thị hay nơi có đông người để lập trạm ghi danh xin để bảng hiệu là giảm tiền thuê nhà, nhưng lại dùng mẫu giấy ký xin bãi nhiệm. https://www.youtube.com/watch?v=6BvOb4iTqHc&feature=share

Khu vực Little Saigon có nhiều dân cư có lợi tức thấp, đặc biệt là nơi có nhiều khu nhà tiền chế mobile homes cho nên vấn đề xin giảm tiền thuê nhà là một vấn đề rất hấp dẫn. Đây là thủ thuật “treo đầu dê bán thịt chó” mà ban vận động đã không ngần ngại xử dụng để thâu thập càng nhiều chữ ký càng tốt, bất kể là có giá trị hay không. Mục tiêu của họ là để có nhiều chữ ký để thâu tiền và bôi nhọ cộng đồng chứ không hẳn là để đạt thành công trong cuộc vận động bãi nhiệm.

Những người xin chữ ký không xử dụng những tài liệu chính thức do phòng bầu cử cho phép mà tự động tuyên bố đủ thứ chuyện không liên hệ gì đến các tài liệu được đưa ra. Cụ thể là họ vung vít đủ thứ tội trạng của các vị dân cử gốc Việt mà không hề có một bằng chứng hay dẫn giải chính đáng. Họ không rành tiếng Việt hay tiếng Anh, không hiểu rõ vấn đề đưa ra trong văn bản chính thức nên họ chỉ biết tự tiện đưa ra những buộc tội vô cớ với hy vọng người nghe sẽ tức giận đủ để ký tên cho họ. Những chữ ký này có thể không có giá trị hợp pháp, nhưng thực tế là thiệt hại cho uy tín của cộng đồng Việt Nam đã xảy ra mà không có bồi thuờng hiệu quả sau này.

Vi Phạm Đạo Luật Quyền Cử Tri (Voting Rights Act)

Ban Vận Động Bãi Nhiệm cho tới giờ vẫn chưa có văn bản chính thức nào bằng tiếng Việt được viên chức bầu cử chính thức chấp nhận cho phổ biến. Đây là một vi phạm nghiêm trọng dựa trên Đạo Luật Quyền Cử Tri (Voting Rights Act) của liên bang và tiểu bang. Theo các đạo luật này, khu vực nào có trên 5% sắc dân nào không dùng Anh Ngữ thì phải có tài liệu chính thức trong ngôn ngữ của sắc dân đó. Khu vực Westminster có đến hơn 40% cư dân gốc Việt và do đó tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt là một yêu cầu hết sức quan trọng. Vấn đề sẽ được đưa ra sau này là chữ ký của các cử tri gốc Việt có giá trị hay không khi chưa có các tài liệu chính thức bằng tiếng Việt.

Tỷ Phú Múa Gậy Vườn Hoan

Ông Tỷ Phú Hoàng Kiều tự động bỏ tiền ra in ấn và phổ biến các tài liệu vận đông bãi nhiệm nhưng không hề tuân theo các yêu cầu ghi danh hay báo cáo tài chánh theo luật lệ bầu cử. Luật bầu cử qui định rằng những ai bỏ ra trên $1,000 cho các chi phí vận động bầu cử thì phải đăng ký một uỷ ban vận động tranh cử hay báo cáo các số tiền này qua các ủy ban được đăng ký. Những qui định này cần phải được triệt để thi hành để mọi người có thể biết đuợc nguồn gốc của tiền tài trợ, chi tiêu cho những ai vào việc gì để bảo đảm sự công bằng và minh bạch trong tiến trình bầu cử. Trong cộng đồng Việt Nam, mọi người rất muốn biết những nguồn tiền này có đến từ các thế lực cộng sản hay không hay những chi tiêu cỏ thể nhằm hỗ trợ các thành phần thân cộng hay không. Khai gian về những dữ kiện này là tội hình sự và các lời khai phải dựa trên căn bản hữu thệ (under penalty of perjury). Do đó, không phải như ở trong khu vường hoang, muốn khai sao cũng được hết.

Tư Cách Của Nhóm Vận Động Bãi Nhiệm

Các nhóm tham gia vận động bãi nhiệm đã thể hiện rõ tính mất tư cách của họ qua tiến trình vận động chỉ trong vài tuần lễ đầu tiên. Ngay trước khi các tài liệu chính thức về bầu cử được cho phép, họ đã bắt đầu cho thâu thập chữ ký một cách trái phép biết rằng họ chỉ có 120 ngày để thâu thập chữ ký mà thôi. Đến khi được chính thức bắt đầu, thị họ xử dụng mọi phương thức bất chính để thâu thập chữ ký và bôi nhọ các vị dân cử gốc Việt. Khi ông David Johnson, thủ lãnh nhóm vận động, được hỏi đến về vấn đề này thì ông vỗ ngực tung hô về đạo đức và không làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Nhưng đây không phải là vấn đề ông nói qua bà nói lại, mà là những hành động có ghi rõ trên video, hình ảnh và lời khai hữu thệ của những nhân chứng liên hệ. Khi được hỏi về sự khó khăn đối với các cử tri gốc Việt, thì ông ta lại cho rằng các cử tri này bị hăm dọa hay trả đũa và không dám ra mặt tiếp tay vận động. Họ coi thường khối cử tri gốc Việt không biết nhận định hay phán xét về tư cách hay thực tâm của họ.

Điều cắc cớ là một số những người “mặc đồ lính” trong nhóm Tập Thể Cựu Chiến Sĩ, nhóm cộng đồng Việt Nam Miền Nam California, kể cả Liên Ủy Ban Chống Cộng và Tay Sai, lại trực tiếp hay gián tiếp tham gia hay hỗ trợ vào tiến trình vận động bãi nhiệm này. Không lên tiếng đã là cái tội, tiếp tay nối giáo cho giặc lại là một tội khác.

Kết Luận

Thế lực chính trị của cộng đồng Việt Nam đang đương đầu với một thử thách rất quan trọng. Sự hỗ trợ và tiếp tay của quí đồng hương rất là quan trọng trong thời gian này. Sự hỗ trợ này không phải chỉ là tỏ bày sự hỗ trợ, nhưng phải là những hành động cụ thể để ngăn chặn hay giảm thiểu những tai hại đang xảy ra hằng ngày trong cuộc vận động bãi nhiệm này. Mọi đồng hương khi có cơ hội tiếp xúc với những các cá nhân hay thành phần vận động bãi nhiệm này hãy tỏ bày quan điểm của mình cho họ biết để giúp họ hiểu biết thêm về tâm tư của cộng đồng Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay. Sự tiếp tay này của quí đồng hương cho dầu là nhỏ nhoi nhưng sẽ đóng góp nhiều trong việc ngăn chận những thiệt hại đang tiếp tục xảy ra cho cộng đồng vì hành động của những thành phần cõng rắn cắn gà nhà.

Tiền bạc không thể mua được lòng người trong cộng đồng Việt Nam. Nhưng chúng ta phải tiếp tay ngăn chặn những thiệt hai đang xảy ra trước khi có kết qủa mua bán này.

Lan Quoc Nguyen, Esq.

(714) 891-1901

Leave a Reply