home Xe Cán Chó SĨ DIỆN CỦA KẺ NHÂN DANH CẦM BÚT CỐ ĐẤM ĂN XÔI…

SĨ DIỆN CỦA KẺ NHÂN DANH CẦM BÚT CỐ ĐẤM ĂN XÔI…

Ông Trần Đức Hân nói lý do họp mặt Bầu Cử. Thụ Ủy LD Đoàn Kết Phạm Trần Anh nói lớn “danh sách 68 Cử Tri do Ban Bầu Cử kết nạp vội vàng là thiếu trung thực!” Đề nghị áp dụng danh sách cũ 54 Cử Tri như kỳ bầu cử 2013 bị phá bỉnh.

SĨ DIỆN CỦA KẺ NHÂN DANH CẦM BÚT CỐ ĐẤM ĂN XÔI…
Hội trường Thư viện VN ngày 12/10/2014 diễn ra cảnh lộn sòng! Buổi bầu cử gần như không ai bầu phiếu! Dụng ý họ đến chỉ để khui phiếu bầu khiếm diện… Có Vợ của Trưởng BBC Trần Đức Hân vừa đến. Bà chưa là người cầm bút được trong giới biết đến. Có thể nào bà được kết nạp VB cho kịp thời gian 6 tháng chăng? Mỗi bên cửa có Security đứng gác tay cầm danh sách 68 hội viên. Ai đến họ đều dò danh sách, có tên mới cho vào. Tôi liền chỉ ra sự “giả điên” cố ý trùng lấp 2 tên ở số 58 có VH Trần Kiêm Nhiên và Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích! Tại số 63 DS CT VBVNHN Vũ Văn Tùng và BS Võ Văn Tùng!” Ở số 34 Ký giã Nguyên Dzuy tên thật là Nguyễn Hữu Giốc viết là Nguyễn Hữu Dzuy! Có thể họ nghi số phiếu đó sẽ lọt vào LD đối thủ, nên cố gài cho bất-hợp-lệ chứ gì (?) Thủ quỷ Vũ Tuyết Yên vội ra hỏi đâu đâu, rồi xách vào bôi bớt tên một cách thản nhiên, cố giữ đủ danh sách 68 hội viên như cũ rồi cầm đưa lại tận tay mỗi Security. Vậy là có hai tên ma bị biến mất! Thật ngộ như con cháu nhà phải chạy chơi chỗ khác cho người lớn diễn trò con heo vậy! Trong hội trường hiện diện khoảng mươi lăm người dự Lễ Chào Cờ.

Ông Trần Đức Hân nói lý do họp mặt Bầu Cử. Thụ Ủy LD Đoàn Kết Phạm Trần Anh nói lớn “danh sách 68 Cử Tri do Ban Bầu Cử kết nạp vội vàng là thiếu trung thực!” Đề nghị áp dụng danh sách cũ 54 Cử Tri như kỳ bầu cử 2013 bị phá bỉnh. Trưởng BBC Trần Đức Hân lập cập, lung túng như kẻ vừa bị bắt tại trận! Ông Hân nói hôm nay đến đây cốt khui phiếu bầu khiếm diện, không giải quyết vấn đề gì khác. Cố vấn Huỳnh Kim xì nẹt phải tôn trọng Bầu Cử, không ai được nói gì! Tôi nói lớn cố lập lại điều-chí-cốt như tôi đã thường nêu lên nhiều lần qua Internet đến <nhipcauvanhuu> và Diễn Đàn VBVNHN: “Tôi không có ác ý gì với Nguyễn Thị Mắt Nâu. Nhưng NTMN đã từng nói trên đài Đinh Viết Tứ và Phùng Tuệ Châu, làm lợi cho NQ36! Nếu để NTMN lãnh đạo VBTNHK có khác gì tất cả Văn Hữu ở đây thui chột, câm điếc, không còn ai xứng đáng?! Tôi nghĩ Văn Bút là vũ khí cuối cùng của VNCH, phải thở cùng nhịp thở của Cộng Đồng, phải cùng tranh đấu chống độc tài csVN…Lời tôi nói không hề lay chuyển quyết tâm khui-phiếu-khiếm-diện do LD Phục Hưng của NTMN tranh thủ xin của kẻ họ vừa kết nạp, đâu chắc đã có Tác Phẩm (?) cùng số phiếu bầu của Ban Tổ Chức VBTNHK và BCH VBVNHN của Ông Vũ Văn Tùng.

Ông Hân đề cử một người mới toanh lên Bàn Chủ Tọa làm Thư Ký ghi lại kết quả. Tôi phản đối VH mới này chúng tôi chưa hề biết! (đó là do lỗi của BBC đâu phải lỗi của ông ta). Ông ấy vội xin lỗi và thú nhận là do NTMN giới thiệu, mới được kết nạp vào VBTNHK 6 tháng. Trần Đức Hân lại mời thêm người nữa, cũng nói rõ là “chỉ đọc phiếu bầu khiếm diện”! Chưa có ai xác định đây là lúc thực hiện Quyền Bầu Cử để cùng nhau công nhận Cuộc Bầu Cử này hợp pháp ra sao?!

Trước màn độc-diễn-lộ-lễu, như có chỉ thị từ một thế-lực-đen nào phải ù-lì bất chấp mọi phản đối bấy lâu nay, mất dân chủ trắng trợn, quá giống Bầu Cử kiểu VC! Thế là LD Đoàn Kết tuyên bố “Bất Tín Nhiệm”! Vài kẻ phản bác cầm-phiếu-bầu trở ra khỏi Hội Trường. Chúng tôi nhìn vào cửa kính quan sát một lúc rồi về. Nguyễn Ninh Thuận là người của LD Đoàn Kết Phạm Trần Anh ở lại đóng hết vai trò Nhà Báo vì chức năng của Bà. Bà phone cho tôi biết kết quả khui phiếu và họ tuyên bố thắng cuộc sau đây:

Liên Danh Phục Hưng được 31 phiếu tín nhiệm:
Liên Danh Đoàn Kết có 17 phiếu tín nhiệm.
Có một Phiếu Trắng và một phiếu Bất Hợp Lệ.

Thưa Quý Vị theo dõi cuộc Bầu Cử của VBTNHK. Chắc chắn Quý vị thừa sức so sánh từ danh sách 68 Cử Tri bá nạp mà họ đưa ra, đã thấy rõ con số 31 phiếu thắng cử này chưa quá bán, cũng không phải do LD Phục Hưng của Nguyễn Thị Mắt Nâu đủ sức thuyết phục để được VBTNHK tín nhiệm! Đa số tuyệt đối bầu phiếu cho Liên Danh này là 19 Cử Tri mới toanh kia, ủng hộ bằng phiếu-khiếm-diện cầm chắc trong tay, đổi lại trả ơn đã kết nạp…

So với danh sách cũ có 54 hội viên bị gạt ra 5 người, gồm TS Nguyễn Thanh Liêm, VH Nhất Phương, Nguyễn Thị Diệu Hằng, Vũ Hoài Mỹ và Việt Hải xem như chỉ còn 49 người cũ. Vậy danh sách 68 người, có 19 người mới kết nạp 6 tháng đã không giữ đúng tinh thần điều-lệ-nội-quy do VH Cung Vũ vừa cung cấp lên Điễn Đàn. Vậy LD Phục Hưng chỉ có 12 phiếu tín nhiệm hợp pháp bầu cho gà nhà gà nhà và 19 phiếu Bất Hợp Lệ do chưa có Tác Phẩm nào post lên <nhipcauvanhuu> trước ngày 12/10/2014. Như vậy “31phiếu thắng–19 bất hợp lệ, chỉ còn 12 phiếu hợp lệ”
Con số 12 phiếu này tôi khẳng định do của người BBC và Ban Chấp Hành VBVNHN mà Ông Vũ Văn Tùng thầy-dùi-cầm-chịch chỉ đạo theo yêu cầu làm bàn đạp thắng-cho-bằng-được kỳ bầu cử VBVNHN tháng 12 tới! Đã có 10 phiếu chắc nịch như sau đây:
2 phiếu của Chủ tịch Vũ Văn Tùng và vợ Thủ quỹ Vũ Tuyết Yên.
2 phiếu của ƯCV Trang Ngọc Kim Lang và Anh là Văn Phan.
1 phiếu của VH Huỳnh Nguyệt Ngân.
1 phiếu của ƯCV Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Đình Duy Phương.
1 phiếu của Thụ Ủy Liên Danh Phục Hưng Nguyễn Thị Mắt Nâu.
1 phiếu của TTK Lê Anh Dũng giới thiệu liên-danh-sáng-giá.
1 phiếu Trưởng BBC Trần Đức Hân còn vợ tôi không dám chắc?
1 phiếu của Ông Cố Vấn Vĩ Đại của Vũ Văn Tùng là Huỳnh Kim.
Ông này vừa ca csVN bớt đàn áp Tôn Giáo 90%. Giáo hữu theo PGHH của Cựu Khoa Trưởng Đại Học PGHH Lê Phước Sang đều bị csVN đàn áp khốc liệt, còn ai theo PGHH do Huỳnh Kim lãnh đạo, sẽ nhờ Obama can thiệp 35 phút, khỏi lo bị đàn áp! Phải ông là cán bộ đặc biệt ưu tiên do VC cài vào, nên nói tốt cho VC?

ỨCV PCT Trần Phong Vũ nghe bảo mất phiếu không được bầu!
Tại Hội Trường có LS Nguyễn Văn Giỏi không biết bầu cho ai.
Vậy 12 phiếu hợp pháp có 10 phiếu từ ban bệ trên bầu cho nhau!

So với LD Đoàn Kết Phạm Trần Anh, có 17 phiếu bầu khiếm diện của Hội Viên VB cũ tín nhiệm. Hơn nữa, còn có số bất-tín-nhiệm tại Hội Trường cùng theo LD Đoàn Kết Phạm Trần Anh cầm phiếu bầu ra về… đã đủ làm bằng chứng thắng-áp-đảo tự nhiên, không hề xin phiếu. BBC cũng chưa hề cho địa chỉ, số phone kèm theo danh sách Văn Hữu để liên lạc. Mọi diễn tiến xảy ra trước mắt Ông Phan Kỳ Nhơn Trưởng Ban chống Nghị Quyết 36 và một Nhân Sĩ trung thực TS Cao Văn Hở (Thi Sĩ Cao Kiều Phong) đứng ngoài Văn Bút để quan sát. Ngoài ra còn có Cựu Chủ Tịch Văn Bút nhiều Nhiệm Kỳ Trần Thy Vân và Nhà Thơ Xuân Chung Y Cao Nguyên. Riêng Bà Minh Đức Hoài Trinh là Cựu Chủ Tịch sáng lập VBVNHN đầu tiên ở hải ngoại và chồng là Nhà Văn Nguyễn Quang Huy lên Hội Trường, thấy Security gác cổng kỳ cục liền bỏ đi xuống ngồi luôn dưới xe không thèm lên tham dự.

Thưa Quý Vị, nhiệm vụ phát triển VBVNHN là luôn phải theo dõi thời sự quê nhà, tiếp lửa dấn thân cho người trong nước chống lại bạo quyền cs, chia sẻ đớn đau cùng đồng bào trong cơn quốc nạn, vận động cống hiến sức mình vì đai cuộc, giáo dục lớp trẻ đặt niềm tin và lòng nhiệt thành vào tương lai tươi đẹp của giống nòi, cùng quyết tâm tranh đấu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, làm sáng tỏ công đức vun bồi Tiền Đồ Tổ Quốc, noi gương sáng Tiền Nhân, dạy cháu con duy trì thuần phong mỹ tục, bảo vệ đạo lý và tôn ty trật tự gia đình. Bất cứ chúng ta đang ở nơi nào trên trái đất này cũng hướng về quê hương, nguồn cội thân yêu bằng tinh thần khích lệ mọi người vâng theo điều thiện, cư xử phải đạo cùng nhau… Những quả ngọt ta gieo không bao giờ ăn trái đắng…

Ngược lại… cũng để thấy sỉ diện của kẻ nhân danh cầm bút đánh mất lương tri, bất kể điều nhơ nhuốc bị người đời khinh thị để mà tu chỉnh bản thân, tránh điều sai quấy. Nói chung kẻ cầm bút canh cánh bên lòng, nặng gánh đôi vai trách nhiệm cải tạo xã hội để mỗi ngày cuộc sống con người thêm phần tươi đẹp…Văn bút luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu để đánh thức lương tri, vạch ra con đường sáng cho người sau tiếp bước… Vậy ta phải viết thế nào cho xứng đáng để mọi người ngưỡng mộ, yêu vì…

Không ai có thể nhân danh cái gì mà đổi trắng thay đen, cố đấm ăn xôi, hồ đồ cả vú lấp miệng em để bào chữa cho điều bất chính của mình mà tồn tại mãi được! Chính vì thế mà có thể định giá ngòi bút bị biến dạng theo lợi danh trước mắt, hay ngòi bút chân chính có sức sống hương thiện mạnh mẽ… quyết không tìm đường chui xuống bùn nhơ! Cho dù đối diện tình huống nào, kẻ có cắp sách đến trường chưa ai quên lời thơ của Cụ Nguyễn Đình Chiểu:

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

Lê Thị Việt Nam

Leave a Reply