home Tin Hoa Kỳ Ted Cruz vượt Donald Trump, thắng ở Iowa

Ted Cruz vượt Donald Trump, thắng ở Iowa

DES MOINES, Iowa Ứng cử viên Tổng Thống Đảng Cộng Hòa, Ted Cruz, tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử đầu tiên của vòng 1 tại tiểu bang Iowa hôm Thứ Hai. 

 http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/221910-GOP-2016-Iowa-600.jpg
Quang cành một địa điểm bầu cử theo hình thức caucus. Một cử tri ủng hộ Marco Rubio đang vận dộng. (Hình: AP/Chris Carson)

Ted Cruz, Donald Trump và Marco Rubio dẫn đầu bên phía đảng Cộng Hòa.

Bên phía Dân Chủ, Hillary Clinton dẫn đầu nhưng chỉ chênh lệch rất xít xao với Bernie Sanders và kết quả cuối cùng chưa thể xác định. Martin O’Malley, Thống đốc Maryland, thành tích quá yếu đã quyết định rút lui.

Theo ước đoán của CNN khi 99% phiếu Cộng Hòa được kiểm: Cruz 28% – Trump 24% – Rubio 23%. Còn phía Dân Chủ tới 85% phiếu được kiểm: Clinton 50% – Sanders 49% – O’Malley 1%.

Bà Clinton đã chuẩn bị tình thế có thể không thắng ở Iowa và New Hampshire, nơi Sanders thu hút được các cử tri giới trẻ với lập trường dân chủ xã hội và chủ trương đổi mới của ông.

Chiến thắng của Cruz là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng Thiên Chúa Giáo và giới cử tri bảo thủ. Cruz mới đắc cử Thượng Nghị Sĩ Texas lần đầu tiên 4 năm trước trong làn sóng đang lên của Tea Party. Trump hy vọng vào cuộc bầu cử thứ hai ở New Hampshire, nơi ông được ủng hộ bởi nhiều cử tri chán nản và thất vọng với sinh hoạt chính trị ở thủ đô Washington. (HC)

 

Leave a Reply