home Tin Cộng Đồng Tin Ra Mắt Sách

Tin Ra Mắt Sách

 

Cùng quý Anh Chị Em Liên Nhóm Nhân Văn NT & Tiếng Thời Gian cùng Nhóm Gioan Tiền Hô thực hiện buổi RMS 2 tác phẩm “The Vietnam Upheaval” (hay là VIỆT NAM, CUỘC ĐỔI ĐỜI) và Tập Sử liệu song ngữ Việt/Anh “Bản Tường Trình của Phái Bộ Liên Hiệp Quốc Tìm Hiểu Sự Thật tại miền Nam Việt Nam năm 1963”, tại Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, ngày 14 tháng 11, 2021.

Leave a Reply