home Tin Tức, Tin Việt Nam, Xe Cán Chó Trung Cộng Chuẩn Bị Tấn Công VN?

Trung Cộng Chuẩn Bị Tấn Công VN?

Sau biến cố Thanh Heo người bạn tin cậy của Trung cộng xuất cảnh về Âm Phủ city theo diện đoàn tụ ông bà. mọi âm mưu dần biến Nước Nam thành lãnh địa của trungcộng bị đập vỡ.


Tin mới nhất được cập nhập sáng sớm ngày hôm nay , ngày 15/7/2015 Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Thường vạn Toàn đã ban hành lệnh điều động quân khẩn cấp vào hồi 5:30 sáng ngày hôm nay. đặt trong trình trạng sẵn sàng chiến đấu khẩn cấp nhất kể từ năm 1979 tới nay.
– Theo tin tức tình báo, 140 sư đoàn bộ binh, 8 sư đoàn tăng thiết giáp, và 12 sư đoàn pháo cao xạ, 27 trung đoàn Thông Tin liên lạc, tên lửa phòng không… được điều động khẩn cấp đợt một áp sát dọc biên giới Việt – Trung.
Cũng vào thơi điêm cùng ngày Hạm đội Hải nam được lệnh sãn sàng vào vị trí chiến đấu, quân số được điều động tăng gấp hai hân so với binhg thường. từ một số hình ảnh được cung cấp cho ta thấy các khu vực Vân Nam, Quế dương và Nam Ninh, lính Bộ binh và xe tăng được bố trí dầy đặc. hiện tôi vẫn chưa nhận được thông tin rõ hơn về việc này. dự đoán tới hết giờ chiều nay sẽ có tin tức cập nhập chính xác và thống kê cụ thể hơn,
Tin được báo về sáng sớm ngày hôm nay, trong ngày hôm nay tôi se cố gắng cập nhập tin tức sớm nhất về tình hình quân sự của Trung quốc triển khai tại Biển đông.

 

Theo Facebook Nguyễn Thùy Trang

Leave a Reply