home Tin Cộng Đồng Trưởng HĐ, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn Qua Đời

Trưởng HĐ, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn Qua Đời

Cựu Nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, đã vĩnh viễn giả từ gia đình, thân bằng quyến thuộc và đồng đội,
vào lúc 9:15 P.M ngày Thứ Hai, 17/04/2017 (giờ Cali), tại bịnh viện Fountain Valley, Nam California.
Xin cầu nguyện Phật Trời gia hộ cho Bà sớm được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc…
Gia Đình Hướng Đạo VN vừa mất đi một Trưởng HĐ.
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Trao Huân Chương Bắc Đẩu cho Trưởng NGUYỄN THỊ HẠNH NHƠN
Bách Hợp Huân Chương cho Trưởng Nguyễn Hoài và Trưởng Trần Thị Thu Ba

(BTV-HĐTƯ) – Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam
Chiếu Quyết Định Số 20160816-1 trao Huân Chương Bắc Đẩu cho Trưởng Nguyễn Hạnh Nhơn.
Chiếu Quyết Định Số 20160816-2 trao Huân Chương Bách Hợp cho Trưởng Nguyễn Hoài
Chiếu Quyết Định Số 20160816-3 trao Huân Chương Bách Hợp cho Trưởng Trần Thị Thu Ba.
Quý Trưởng: Nguyễn Hạnh Nhơn, Nguyễn Hoài và Trần Thị Thu Ba thuộc Làng Quảng Tế Hướng Đạo Trưởng Niên Nam California.

Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn sanh năm 1927 tại Huế. Tên Rừng là Hạc Bác Ái. Trưởng gia nhập đoàn Nữ Hướng Đạo trường Đồng Khánh Huế (Eclaireuse) do Nữ Trưởng Chenevier thành lập năm 1941. Bạn cùng Đội là cố Trưởng Hồ Thị Vẻ (tên Rừng là Ong Vẻ Dễ Thương).
Trưởng Hạnh Nhơn làm Đội Trưởng, Trưởng Phan Thị Sang làm Đội Phó Đội Cây Cau, với châm ngôn đội: Cây Cau Đứng Thẳng.
Năm 1950, Hai Trưởng Hạnh Nhơn và Hồ Thị Vẻ gia nhập Việt Binh Đoàn ở Đệ Nhị Quân Khu.
Năm 1957, Trưởng Hạnh Nhơn thuyên chuyển về Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương – Huế.
Chính tại nơi nầy Trưởng Hạnh Nhơn chứng kiến sự hy sinh, mất mát của anh em Thương binh do đó sau nầy Trưởng dấn thân phục vụ Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH.
Năm 1967, Trưởng được thuyên chuyển về Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH.
Năm 1969, được vinh thăng Thiếu Tá thuyên chuyển sang binh chủng Không Quân Quân Lực VNCH.
Suốt 25 năm phục vụ trong Quân Đội, Trưởng Hạnh Nhơn được ân thưởng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trưởng bị đi Tù Cải Tạo hơn 4 năm.
Phu quân của Trưởng Hạnh Nhơn là Trưởng Lý Nhật Hướng, Tên Rừng là Đà Điểu Điều Độ, nguyên là Tráng Trưởng Tráng Đoàn Hoa Lư – Liên Đoàn Cờ Lau – Đạo Thừa Thiên.
Mặc dù bận rộn việc quân ngũ, Trưởng Hạnh Nhơn vẫn làm tròn bổn phận người vợ hiền trong gia đình, đồng thời vẫn sinh hoạt,và bảo trợ cho Tráng đoàn Hoa Lư trong mọi hoạt động.
Năm 1990, Trưởng cùng gia đình đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 2, cư ngụ tại Quận Cam. Tại nơi đây Trưởng hăng say hoạt động trong nhóm Bạch Mã.
Trưởng Hạnh Nhơn tham gia Hội Tương Trợ Cựu Tù Nhân Chính Trị.
Năm 1996, Trưởng được mời làm Tổng Thư Ký Hội HO, Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH.
Năm 2004, Trưởng Hạnh Nhơn cùng với các Trưởng: Lê Mộng Ngọ, Tôn Thất Hy, Hoàng Ngọc Tuệ, Trần Tiễn San, Nguyễn Xuân Huề, Trần Xuân Thảo, Nguyễn Khả Nhơn….tổ chức Kỷ niệm 70 năm Hướng Đạo Thừa Thiên – Huế.
Tháng 09 năm 2004, Làng Bách Hợp Quảng Tế Nam California được thành lập, Trưởng là một trong những thành viên sáng lập Làng và được mời vào ban Cố vấn.
Năm 2006, song song với những sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên với tài năng và đức độ Trưởng được toàn thể Hội viên Hội Cứu Trợ TPB và CNQP bầu làm Hội Trưởng.
Từ ngày đảm nhận chức vụ Hội Trưởng đến nay, Trưởng đã hợp tác với Trung Tâm Asia, Đài Truyền Hình SBTN và các Nghệ Sĩ tổ chức Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh”- Người Thương Binh VNCH.
Năm 2012, Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam đã trao tặng Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn Huân Chương Bách Hợp để tưởng thưởng công lao đóng góp cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.

Leave a Reply