home Vụn vặt Tư cách pháp nhân của “sư ông bán chùa” và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Tư cách pháp nhân của “sư ông bán chùa” và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Vì sự hiện diện của LS Steven Điêu trong HĐQT của UBCV-Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do “sư ông” Giác Đẳng lập ra nên mọi người đều chờ đợi những câu giải thích về tư cách pháp nhân của “phe bên này” tức “phe sư ông Giác Đẳng”. Nhưng ông LS Steven Điêu lại không nói gì về vấn đề này mà hầu hết phần phát biểu của ông lại nhắm vào những việc mà ông không có thẩm quyền vì ông không phải là một thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà người đứng đầu tổ chức này là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Sự hiện diện của ông LS Steven Điêu trong Đại Hội này trong tư cách Chủ tịch HĐQT của UBCV là một quyết định đơn thuần của “sư ông bán chùa” sau khi “sư ông” đã từ chức Chủ tịch VPII – VHĐ và đã được Đức Tăng Thốngchấp thuận. Sau đây là những thời điểm để ông LS Steven Điêu chiêm nghiệm:
* Ngày 7 tháng 3, 2014 tổ chức United Budism Church of VietNam UBCV- GHPGVNTN tại Hoa Kỳ được thành lập với 3 thành viên:
– Phạm Đăng (tục danh của sư ông Giác Đẳng),
– Bà Penelope,
và không có (by-law) tức (nội quy) gì cả.
* Ngày 26 tháng 11, 2014, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đứng tên mua chùa Phật Quang.
* Ngày 4 tháng 8, 2015: Theo Đại Hội Khoáng Đại của “sư ông bán chùa” thì vì không thể đáp ứng được đòi hỏi của Viện Hóa Đạo trong nước nộp bản chi thu tài chánh của chùa Phật Quang mà “sư ông bán chùa” đã xin từ chức.
* Ngày 8 tháng 8, 2015: Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ chấp thuận để “sư ông bán chùa” từ chức. Vào ngày 8 tháng 8, 2015. Hội Đồng Đại Diện chỉ còn 2 Ủy Viên hợp pháp là bà Penelope Faulkner (Y Lan) và ông Trần Đình Minh.
* Ngày 18 tháng 8 tức 10 ngày sau đó, khi về mặt pháp lý, “sư ông” Giác Đẳng không còn là Chủ tịch VPII – Viện Hóa Đạo nữa thì ông bỗng gọi một buổi họp khẩn cấp, cho thêm 6 thành viên mới toanh vào Hội Đồng Quản Trị của UBCV, và ông luật sư Steven Dieu được cử làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Với 1 phiếu chống của bà Ỷ Lan, 1 phiếu của ông Trần Đình Minh không đủ túc số (quorum) và đa số (majority) theo Luật của tiểu bang Texas về Nonprofit Organiation. Đây là một điều vi phạm luật pháp không có gì cần để bàn cãi
* Ngày 22 tháng 8, LS Steven Điêu đăng ký 7 thành viên bất hợp pháp (kể cả “sư ông” Giác Đẳng là người đã từ chức) và cả hai Ủy Viên hợp pháp là bà Ỷ Lan và ông Trần Đình Minh.
* Ngày 2 tháng 9, tổ chức mới UBCV của “sư ông bán chùa” có by-law mới toanh qui định, mọi việc của UBCV sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định.
* Ngày 30-9-2015 Hội Đồng Quản Trị UBCV của “sư ông bán chùa” ra thông cáo đã bán chùa Phật Quang với giá $900,000. (Giá bán 1 triệu 1 là do một Phật tử tìm ra bản khế ước bán nhà tung lên trên Net).
Như đã nói ở trên vì không phải là một thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nên tuy là Chủ tịch HĐQT của “sư ông bán chùa” , ông LS Steven Điêu dùng hầu hết phần nói chuyện của ông để tấn công Phòng Thông Tin Phật Giáo Thế Giới và ông Võ Văn Ái nhưng lại không nói gì về một vấn đề quan trọng mà “sư ông bán chùa” đang phải đối diện: đó là việc HT Thích Huyền Việt, Quyền Chủ tịch VPII – VHĐ, đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của HT Thích Quảng Độ đã nhờ Văn Phòng Luật Sư – Tammy Tam Tran Law Firm tống đạt cho “sư ông bán chùa” một văn kiện chính thức yêu cầu “sư ông bán chùa” phải cung cấp những giấy tờ liên quan tới tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà việc phát mãi chùa Phật Quang là một. Theo VPLS này thì “sư ông bán chùa” khó lòng giữ được tư thế ly khai hay độc lập khi mà tổ chức VPII – VHĐ khi thành lập đã khai là một chi nhánh của một tổ chức tôn giáo “mẹ” dù ở một quốc gia khác hay một tiểu bang khác theo luật pháp của Hoa Kỳ.
Nhóm ly khai của “sư ông bán chùa” muốn gì khi biểu quyết một
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không tuân lệnh của
HT Thích Quảng Độ?
Như đã nói ở trên, đây là một đại hội Phật giáo không những vắng bóng Phật mà còn vắng bóng cả ngôn ngữ từ bi của Phật pháp. Ông Võ Văn Ái được gọi bằng đủ mọi thứ ngôn từ. Những diễn giả của đại hội đã quên rằng khi họ cố nhục mạ ông Võ Văn Ái thì vô hình chung, họ biến “hình tướng” của HT Thích Quảng Độ, Đức Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành một con rối trong tay của ông Võ Văn Ái thay vì đó là một vị lãnh tụ tối cao tượng trưng cho tinh thần bất khuất của Phật giáo đồ Việt Nam chống sự đàn áp của đảng cộng sản Việt Nam.
Những phát biểu của các diễn giả lại tiền hậu bất nhất: phần trên vừa ca tụng “sư ông bán chùa” là “sáng tạo và hiện đại”, là “công đức vô lượng” trong việc tạo mãi chùa Phật Quang nhưng đoạn dưới thì lại kể khổ, lý do tại sao phải bán chùa:
– Thất hứa không trả nợ.
– Không biết cách quản trị một ngôi chùa: chỉ có khoảng 20 Phật tử đến chùa mà xung đột nhau đến độ cảnh sát phải đến can thiệp nhiều lần.
– Chùa hoạt động cả năm trời, kêu gọi Phật tử đóng góp tiền triệu mà ngần đó tu sĩ, cư sĩ, và nhất là có một luật sư như LS Steven Điêu trong vai trò của Chủ tịch HĐĐH mà không xin được một cái giấy phép để hoạt động.
– Một chương trình phát thanh chỉ có $1,200 một tháng phải ngưng hoạt động vì không có ngân quỹ (theo ông Trần Đình Minh) nhưng lại lên tiếng chê bai Phòng Thông Tin Phật Giáo Thế Giới của ông Võ Văn Ái và bà Ỷ Lan là hoạt động không hữu hiệu, gian ác khi khai trừ hết người này đến người kia bằng giáo chỉ “dổm”.
– Vu cáo “ỡm ờ” mọi “tương tàn” của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là do ông Võ Văn Ái mà không đưa ra được một bằng chứng nào. Nào là việc này là khiến “ai đó” không vui, việc xác nhập VP-I và VP-II khiến “ai đó” lo sợ bị mất job, ai đó… “mưu mô” cho giọng đàn bà mạo danh sư bà Như Thanh gọi cho HT Thích Quảng Độ vu cáo “sư ông bán chùa” lem nhem… khiến cho HT Thích Quảng Độ không thích “sư ông bán chùa” …
– 20 Phật tử tới chùa còn không bảo được nhưng trong Đại Hội (không biết ai trả tiền tổ chức – hy vọng đó không phải là tiền bán chùa Phật Quang?) thì Văn Phòng Thường Trực của UBCV hiện nay gồm 8 Ủy viên, sinh hoạt theo nguyên tắc dân chủ, họp hàng tuần. Văn Phòng này sẽ mở rộng với các Ủy viên Công Cán gồm 72 người trên toàn Mỹ quốc, mở rộng Hội Đồng Quản Trị của UBCV, một chuơng trình Radio (đã ngưng phát thanh vì mỗi tháng tốn $1,200 mà thiếu ngân quỹ) và thành lập nguyệt san Đồng Hành do nhà báo Trương Sĩ Lương (TX) làm chủ bút, một Website để quảng bá tin tức Phật sự (là những việc mà Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế của Võ văn Ái không thể làm được nên vì thế ông Ái đã gây khó khăn cho báo Đồng Hành).
Nhà báo Trương Sĩ Lương thì cũng không phải là một người xa lạ trong làng báo. Nhưng việc ông Trương Sĩ Lương “đồng hành” với nhà chùa mới thật là một điều “lạ” với anh em trong làng. Người “đồng hành” lâu nhất với ông Trương Sĩ Lương là “anh hùng” Lý Tống. Không biết rồi đây mèo nào cắn mỉu nào? Thương người cuối đời “tu lầm chùa” hay thương “sư ông đồng hành sai đối tượng”?
Luật sư Steven Điêu đã ví von rằng “VP II của TT Giác Đẳng như một con diều đang bay lên trên bầu trời cao nhưng đã bị cắt dây.” Người cắt dây này không ai khác hơn là ông Võ Văn Ái. Ông LS Steven Điêu lại khẳng định là Đại Hội Khoáng Đại 2015 quyết nối lại “sợi dây” này để ngài Tăng Thống, người đã “khai trừ chúng tôi khỏi Giáo Hội” được biết.
Buồn cười thật. Đã khai trừ, đã tuyên bố ly khai thì còn mong HT Thích Quảng Độ biết đến làm gì?
Trong số những người tình nguyện cho “sư ông bán chùa” vay tiền trả nợ không thể thiếu cô hàng hoa thủ quỷ của thầy. Có cô này thì LS Steven Điêu lo gì chuyện thiếu dây? Đàn bà nào mà không có dây! Không biết ông Steven Điêu ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ!
Tương Lai UBCV của “sư ông bán chùa” sau quyết định số 21 của HT Thích Quảng Độ khai trừ vĩnh viễn 6 thành viên trong đó có TT Giác Đẳng và ni sư Nguyên Thanh ra khỏi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Kết thúc Đại Hội, “Sư ông bán chùa” xin sám hối và không nhận danh vị Hòa Thượng. Những người bị khai trừ vẫn tiếp tục công việc Phật Sự.
LS Steven Điêu đã đề nghị một Mô hình Tam Hội Độc lập: Tương Trợ Lẫn Nhau, gồm có:
– Hội Đồng Giáo Phẩm dành cho các tăng ni, không có Giáo chủ.
– Hội Đồng Đại Biểu (tăng ni và cư sĩ mọi tầng lớp).
– Hội Đồng Điều Hành gồm những người có khả năng lãnh đạo, tổ chức.
“Sư ông” Giác Đẳng đồng ý với đề nghị này khi tuyên bố: Làm như cơ chế dân chủ Hoa Kỳ để có sự lắng nghe và ý kiến được tôn trọng. Trong mọi vấn đề quan trọng phải có sự đồng thuận của ba cơ cấu này.
Viết đến đây thì Đào Nương tôi không có gì để luận bàn tiếp vì những phát biểu lung tung, loay hoay và mâu thuẫn của “sư ông bán chùa” và ông LS Steven Điêu. Các chùa Phật giáo, các tu sĩ Phật giáo không cần theo một hệ thống, một tổ chức nào để tồn tại. Các chùa Việt Nam ngày xưa, tăng ni phải tự túc, phải trồng nông phẩm để ăn, phải ủ đậu làm tương, làm chao, làm nhang mang ra chợ bán để đổi lấy những vật dụng cần thiết. Nhà chùa đồng nghĩa với khổ hạnh. “Sư ông” trước đây vào tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tuân lệnh của Đức Tăng Thống đời thứ Năm tức HT Thích Quảng Độ để quyên tiền xây dựng một cơ sở sinh hoạt tại Hoa Kỳ cho tổ chức này tức là chùa Phật Quang. Khi “sư ông” xin từ chức và được HT Thích Quảng Độ đồng ý và bổ nhiệm một người khác để thay thế thì “sư ông” không tuân lệnh với lý do… đó là Giáo chỉ của ông Võ Văn Ái dù cho Giáo chỉ đó là lời từ miệng cuả HT Thích Quảng Độ. Báo cáo tài chánh thì “sư ông” Giác Đẳng không có, ông bán chùa của Giáo hội để trả nợ “tình xa” mà không thông qua ý kiến của HT Thích Quảng Độ. Bây giờ ông lại đề nghị một “tổ chức Tôn giáo như một tổ chức Chính phủ tam quyền kiểm soát lẫn nhau, bầu bán theo nhiệm kỳ không có Giáo chủ”.
Tại các nước cộng sản, các tổ chức tôn giáo đã phải tuân theo nhà nước cộng sản mà làm như thế đó nhưng người lãnh đạo vẫn là người do nhà nước chỉ định. Nhưng tự do tôn giáo không phải là như thế. Người ta cần đến tôn giáo là vì nhu cầu cuả tâm linh, cần niềm tin tôn giáo để tựa vào. Một vị thừa sai tôn giáo là một hình ảnh khả kính, khả tin, đạo đức, đại diện cho Giáo chủ của họ. Đó là những con người phải có phẩm hạnh trên con người thường, không phải là chuyện bầu bán vài năm một nhiệm kỳ mà thành. Đức Đạt lai Lạt ma, Đức Giáo Hoàng, HT Thích Quảng Độ là những Giáo chủ, là đức tin, là tín ngưỡng của tín đồ tôn giáo của các ngài. Đức tin là một tặng phẩm của Thượng Đế – a gift from God, không phải là một chuyện tam quyền, bầu bán, dân chủ hay tự do.
Đọc tuyên ngôn cuả Đại Hội và của “Sư ông” Giác Đẳng khi kết thúc Đại Hội thì lại không còn gì để nghi ngờ. Đó không phải là một “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không có HT Thích Quảng Độ” mà ông Võ Văn Ái và Phòng Thông Tin Phật Giáo Thế Giới chỉ là một cái cớ mà “sư ông bán chùa” chỉ muốn mượn danh Phật pháp để … mần chuyện quên đi quá khứ, kêu gọi hòa giải hòa hợp giữa đạo pháp và… dân tộc nhưng không có Phật.
Lời khuyên thứ hai trong 14 lời khuyên cuả Đức Phật là “ngu dốt nhất đời người là dối trá”. Nhất là khi dối trá về những đồng tiền cực khổ của bá tánh. Thiện Tai! Thiện tai!
Đào Nương

 

HUNTINGTON BEACH, ngày 11.12.2014 (PTTPGQT) – Sau ba bốn tháng vận động tài chánh, cuộc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang ở thành phố Huntington Beach, miền Nam California, của chư Tăng Đài Loan đã trở thành sở hữu chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất – Văn Phòng II Viện Hóa Đạo kể từ ngày 26.11.2014.

Chỉ mới ba bốn tháng trước đây, với hai bàn tay trắng, cơ sở cũ bị cưỡng đoạt, thế mà tấm lòng lo âu của chư Tăng Ni, và nam nữ Cư sĩ trong cộng đồng, và đặc biệt anh chị em Huynh trưởng Gia Đình Phật tử đã tận lực xem ngôi chùa cần phải có như mái nhà tâm linh cho chính mình. Từ ngữ “Ngôi Chùa Chung”xuất hiện lần đầu tiên vào những ngày cuối năm 2014 trên đất Tạm dung.

Ngôi Chùa Chung vì là nỗ lực chung. Tất cả nỗi riêng của mỗi người góp thành niềm Chung muôn thuở. Ngôi Chùa Chung nơi các làng thôn Việt qua hai nghìn năm, luôn luôn là sự đóng góp của từng viên gạch của người dân lam lũ, bần hàn. Tinh thần đó, đạo hạnh đó đã theo Người Vượt Biển đem tới Hoa Kỳ và khắp năm châu. Điều này đã được chứng kiến qua các buổi Gây Quỹ, qua sự đáp ứng mỗi lần đọc xong các Lá Thư hằng tuần của Thượng tọa Giác Đẳng.

Từ trung tuần tháng 10, khởi sự với hai cuộc Gây Quỹ được tổ chức tại hai miền nam bắc Cali, thành phố San Jose thu được 175 nghìn Mỹ kim, và Wesminster thu được 168 nghìn Mỹ kim. Qua tháng 11, gây quỹ tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, thu được 206 nghìn Mỹ kim. Vừa qua hai ngày 6 và 7 tháng 12 tại hai thành phố Dallas và Houston, tiểu bang Texas. Tại thành phố Dallas thu được 159 nghìn Mỹ kim, Houston thu được 323 nghìn Mỹ kim.

Hòa thượng Thích Huyền Việt, Trưởng ban Tổ chức cùng Thượng tọa Thích Giác Đẳng chào mừng quan khách tại thành phố Houston hôm 7.12.2014

Các số tiền thu được trên đây bao gồm ba nố, tiền cúng dường, tiền cho mượn đoản kỳ không lấy lãi trong vòng 2 tháng, và tiền cho mượn dài hạn không lấy lãi từ 3 đến 5 năm. Tổng số các số tiền thu được nói trên đều bao hàm 3 nố. Ví dụ tại thành phố cuối cùng ở Houston, thì tổng số 323 nghìn Mỹ kim thu được, có 80 nghìn Mỹ kim là tiền cho mượn, phần còn lại là tiền tặng dữ.

Tổng số tiền mua chùa Phật Quang là Một Triệu Ba Trăm nghìn, tổng quan có thể nói, là một phần ba tiền cúng dường, một phần ba tiền cho mượn đoản kỳ, và một phần ba tiền cho mượn dài hạn. Tính đến trạm cuối cùng ở thành phố Houston, Giáo hội đã có thể hoàn trả toàn bộ số tiền cho mượn đoản kỳ trên bốn trăm nghìn.

Những nơi gây quỹ còn lại ở các thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Atlanta, tiểu bang Georgia, Tampa, tiểu bang Florida, Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, v.v… dành cho việc hoàn trả các món nợ dài hạn cũng như trang trải các chi phí ban đầu cũng như việc tân trang ngôi chùa.

Nội dung các buổi Gây Quỹ gồm ba phần. Phần đầu có hai buổi thuyết trình ngắn của Thượng tọa Thích Giác Đẳng nói về Ngôi chùa trong lịch sử Việt Nam và tiến trình tạo mãi Chùa Phật Quang, và Cư sĩ Võ Văn Ái nói về Bốn bước đấu tranh suốt 39 năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, từ tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ đến chống xâm lược Trung Cộng vào lãnh thổ và biển đảo Việt Nam. Tiếp đến, chị Ỷ Lan giới thiệu cuốn Videoclip về “Sáu tháng hoạt động đầu năm 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”.

Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Cư sĩ Võ Văn Ái thuyết trình tại cuộc Gây Quỹ ở thành phố Houston hôm 7.12.2014

Phần hai và ba hòa quyện nhau giữa việc gây quỹ và phụ diễn văn nghệ.

Với sự đóng góp của nhiều ca sĩ địa phương tại Dallas và Houston, còn có sự xuất hiện của Ca sĩ nổi danh Thanh Tuyền. Thời gian qua nhanh và dài, thế nhưng tiếng hát Thanh Tuyền vẫn dòn dã, vạm vỡ, luyến láy tâm hồn người nghe đưa về khung trời cũ những năm tháng thanh bình, tự do.trên cố hương. Đặc biệt, Thanh Tuyền nhắc nhở tới cuộc quy y độc đáo của mình với vị Bổn sư cố Trưởng lão Hòa thượng Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, sau một thời gian dài xa cách. Khi gặp gỡ, Thanh Tuyền nói với Hòa thượng nỗi lòng, khi truân chuyên khi sa đắm của cảnh đời người ca sĩ, rồi thổ lộ mong có ngày bước lên con đường tu hành. Ngài Thích Hộ Giác đáp : “Tu mà còn chờ, còn hẹn hả con ?”. Câu nói đánh động tâm tư, Thanh Tuyền xin cạo đầu và quy y với cố Hòa thượng Thích Hộ Giác năm 2001 ?

Toàn cảnh hội trường với sự tham dự của gần 1000 người tại cuộc Gây Quỹ ở thành phố Houston hôm 7.12.2014

Từ việc tạo mãi ngôi chùa cho Giáo hội, mà chư Tăng Ni, Cư sĩ Văn phòng II Viện Hóa Đạo nhận ra trùng trùng những lòng dạ người Phật tử bốn phương, mà lâu nay một số vị đã quên lãng. Những gương mặt và tấm lòng chuyên chở Phật tính ấy đã bùng lên thành hào quang của nghĩa cử Hộ Pháp xây chùa. Mãi đến 24 tiếng đồng hồ trước khi chồng tiền kết thúc việc tạo mãi, vẫn chưa đủ trọn vẹn số tiền cần thiết. Thế mà, biết được nỗi niềm này, một Huynh trưởng Gia Đình Phật tử ở thành phố Seattle gửi ngay 45 nghìn Mỹ kim, một Huynh trưởng Gia Đình Phật tử khác ở thành phố Dallas gửi ngay 59 nghìn Mỹ kim đóng góp cho Giáo hội đủ số tiền phải giao cho phía bán để hoàn thành nguyện ước chung và sự trông mong của Đức Tăng Thống và Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước.

Nhiệm mầu là những tấm lòng vàng khuất lấp trong đời sống thường nhật gay go sinh kế, từ Hoa kỳ, năm châu cho đến Việt Nam. Nhiệm mầu là hoa trái của ý chí người Phật tử vừa thể hiện rực rỡ thành cụ thể. Và có ai tin chăng, nhiệm mầu đã nở rộ hoa đào trong vườn quanh tháp Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác tại chùa Pháp Luân một tuần lễ trước khi chồng tiền nhận chùa Phật Quang ở nam California cuối tháng 11.2014. Mà lẽ ra, hoa chỉ nở thường niên vào mỗi tháng 2 đầu năm dương lịch gần Tết !

Cô Mai Đào và Đạo hữu Nguyễn Cương điều khiển cuộc Gây Quỹ và giới thiệu chương trình tại thành phố Houston hôm 7.12.2014

Sau đây, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu Bạn đọc Lá Thư Trong Tuần – Tuần thứ Chín, nói về vấn đề Tâm Công và ý nghĩa của những con số đã gom góp làm nên Ngôi Chùa Phật Quang, toạ lạc tại 17101 A Street – Thành phố Huntington Beach – California 92647 – USA / Hoa Kỳ.làm cơ sở sinh hoạt cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Đây là nội dung suy tưởng của Thượng tọa Thích Giác Đẳng trong việc tạo mãi Ngôi Chùa Chung. Xin mời Bạn đọc vào Trang Thư thứ Chín :

bodhi1

LÁ THƯ TRONG TUẦN SỐ 9
TÂM CÔNG

Thời niên thiếu có hai lần đọc được kế sách tâm công của Nguyễn Trãi nhưng không lưu ý nhiều. Sau nầy một lần nghe Giáo sư Võ Văn Ái thuyết trình thấy thú vị với ý tưởng đó. Đại khái tâm công là một thứ tâm lý chiến, nói theo ngôn ngữ hôm nay, nhưng không theo cách bá đạo. Đó là cách thay đổi cái nhìn của đối phương, cũng từ đó thay đổi cục diện. Phương cách nầy đặc biệt thích hợp với hoàn cảnh “mạnh dùng sức, yếu dùng mưu” và cũng gần gũi với tinh thần nhân ái. Trong một thế giới mà phần đông tin vào sức mạnh của đồng tiền và vũ lực thì điều nầy có vẻ miễn cưỡng nhưng đọc lại lịch sử của nhân loại thì không có phương cách bạo tàn nào mà xây dựng được điều đáng ca ngợi đâu. Trong công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và pháp nạn của người Phật tử Việt Nam ngày nay kế sách tâm công là điều cần nghiền ngẫm.

TẤT CẢ BẮT ĐẦU TỪ CÁI NHÌN CỦA CHÍNH MÌNH

Trong chiến tranh người ta thường đặt để ưu tiên hàng đầu là chiến thắng kẻ thù bằng mọi giá, kể cả nung nấu hận thù. Thực tế thì hận thù không phải chỉ tiêu diệt đối phương mà còn là độc tố tàn hại chính mình. Không nhận thức được điều đó rất dễ biến cuộc sống của người khác và chính mình thành địa ngục. Cách suy nghĩ mang lại lợi lạc luôn luôn từ thiện tâm. Không có tâm lành thì khó thực hiện được tâm công. Ông Nelson Mandela, nhà lãnh đạo đưa Nam Phi ra khỏi nạn kỳ thị chủng tộc cực đoan, có thời bị giam ở Robben Island ngoài khơi Cape Town. Ông bị ngược đãi đủ điều trong sự giam cầm do người da trắng điều hành. Dù vậy từ nhà tù khổ sai ông Nelson đã viết cho những người cộng sự của mình : chúng ta không chỉ tranh đấu vì sự bình đẳng, công lý cho người da đen mà là của toàn thể dân chúng thuộc mọi màu da trên quê hương nầy. Cái nhìn đó sáng suốt, cao cả và đẹp. Chúng ta không thể vận động cho nhân quyền bằng ngôn từ thiếu nhân tính; không thể yêu chuộng tự do bằng thái độ áp đặt; không thể xây dựng dân chủ bằng sự độc đoán. Phải tin vào điều thiện mới không bị lôi cuốn bởi ác niệm.

MUỐN DÙNG TÂM CÔNG TRƯỚC HẾT NÊN CÔNG TÂM

Loài người ghét sự bất công nhưng lại thường cư xử bất công. Chúng ta rất dễ gán ghép một cách sai lầm đối với người khác. Trong hoàn cảnh có những xích mích buồn phiền thì hầu như rất dễ dàng quy trách cho người đối lập về những khó khăn phiền phức của mình. Cổ Học Tinh Hoa ghi lại câu chuyện một người mất búa nghi người hàng xóm lấy của mình. Người nầy nhìn người hàng xóm từ cách đi, đứng, ăn nói, cử chỉ nhất nhất đều giống hành vi kẻ trộm. Sau nầy tìm được cái búa trong nhà thì nhìn lại người hàng xóm không có vẻ gì là người xấu. Những nền pháp trị tốt trên thế giới đều có đặc điểm chung là luôn bênh vực quyền lợi của người bị cáo khi sự việc có điểm tồn nghi. Khổ nạn của trần gian không phải chỉ hiện hữu ở chiến trường, ở tòa án mà ngay trong cuộc sống hằng ngày. Thái độ tôn trọng sự thật sẽ xoa vơi rất nhiều sự nghiệt ngã của cuộc đời. Phương tiện truyền thông với kỹ thuật nhanh chóng, tiện lợi ngày nay thường khi lợi bất cập hại. Những tiếng nói trung thực, chân xác thường bị lấn át bởi bao thứ điên đảo vọng tưởng. Dành cho người sự phán xét công minh cũng là cho mình cơ hội tránh ngộ nhận đáng tiếc. Một tâm thái hiền thiện luôn cho chúng ta điều kiện tốt nhất để hành động.

SỨC MẠNH VÔ HÌNH NHƯNG NĂNG LỰC KHÔN CÙNG

Nói về tâm thái con người thì phải nói là sức mạnh nội tại không dễ đo lường. Nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy rõ năng lực tinh thần chi phối lớn lao công việc hằng ngày. Việc tạo lập ngôi chùa Phật Quang là một hành trình mà tấm lòng của Phật tử bốn phương chứng minh được khả năng vượt thắng trở lực. Thời điểm xác lập được sự tin tưởng của mọi người về tính khả thi của sự vận động tài chính là đại hội thường niên tại chùa Từ Bi, Arlington. Trong vòng 40 phút, quý đại biểu xa gần phát tâm cúng dường và cho mượn số tiền hơn 140 ngàn. Mặc dù con số ấy vẫn chưa đủ vào đâu nhưng ai ai cũng phấn khởi là chắc chắn sẽ mua được ngôi chùa. Một câu chuyện khác cũng cho chúng ta bài học tương tự. Trong những giờ phút khó khăn nhất trong cuộc vận động mua chùa thì một Phật tử miền bắc Dallas phát tâm gánh vác. Đi từ xa hơn 5 giờ lái xe để nhận tiền. Trời lạnh. Ngồi trong nhà vừa ăn bát cháo nóng vừa nghe đạo hữu đó nói về sự thiết tha làm sao mua được ngôi chùa chung của Giáo Hội. Chỉ đôi lời giản dị đã đủ để nói hết tâm tư. Đủ để khẳng định ngày nào còn những người như vậy Giáo Hội còn tồn tại. Hôm qua lại được biết một chuyện cảm động khác. Tháng trước nhận được số tiền gần 7 ngàn Mỹ kim do Phật tử chùa Quán Âm, Nam Úc gởi cúng quỹ tạo mãi chùa Phật Quang. Không ngờ được trong số đó có 2000 Úc Kim của cụ Pháp Chính Lê Huy Phúc. Đang bệnh nặng đọc Lá Thư Trong Tuần về tin Giáo Hội, cụ ân cần dặn con trai của mình gởi tiền cúng dường. Cụ mất ngày 31.10.2014, bốn tuần lễ trước khi ngôi chùa chung hoàn tất thủ tục tạo mãi. Tối qua ngồi trong chánh điện chùa Phật Quang tụng kinh cho cụ thầm mong cụ đang ở cảnh giới nào đó biết rằng nguyện vọng mua chùa đã hoàn thành. Sống ở đời chỉ cần có tấm lòng.

VẪN CÒN CÓ ĐIỀU ĐÁNG NÓI VỀ NHỮNG CON SỐ

Mặc dù ngôi chùa chung đã chính thức ra đời nhưng vẫn còn có con số tài chánh cần nói. Cuối tuần rồi Dallas và Houston gây quỹ. Tổng kết số thu từ lúc khởi sự tổ chức tiệc gây quỹ ở Dallas là 159 ngàn Mỹ Kim. Tổng số thu ở Houston là 323 ngàn Mỹ Kim. Có thể nói là thành công viên mãn. Quan trọng là quý Phật tử vẫn quan tâm ủng hộ nhiều sau khi đã mua được chùa vì biết rằng vẫn còn có nợ ngắn hạn phải trả. Nếu quý vị đã mua vé số thì những con số đây nên biết:

Lô Độc Đắc: 024336. Lô Hạng Nhất: 009842. Lô Hạng Nhì: 017764. Lô Hạng Ba: 018929. Mười Lô An Ủi:012300; 036125; 049292; 034725; 035945; 050350; 041739; 041596; 033544; 029562. Báo cáo tổng kết tiền thu từ vé số gây quỹ là 82 ngàn Mỹ kim.

Xin chúng ta nhất tâm cầu nguyện và hồi hướng phước lành cho cụ Lê Huy Phúc pháp danh Pháp Chính. Sanh ngày 15.5.1918, mệnh chung ngày 31.10.2014 hưởng thọ 97 tuổi. Mong cụ ở cảnh giới giới nào cũng sung mãn phước lành và sớm viên thành quả vị giác ngộ giải thoát.

Chùa Phật Quang, Huntington Beach 11.12.2014
Tỳ kheo Thích Giác Đẳng

Leave a Reply