home Giới Thiệu VN Link Solutions: Phiên Dịch– Thông Dịch Pháp Lý Chuyên Môn

VN Link Solutions: Phiên Dịch– Thông Dịch Pháp Lý Chuyên Môn

Công Ty VN Link Solutions: Phiên Dịch– Thông Dịch Pháp Lý Chuyên Môn

Anh ngữ rất quan trọng trong cuộc sống hiện tại của nguời Việt chúng ta tại Hoa Kỳ. Hãy quẳng gánh lo khi gặp trở ngại về ngôn ngữ và giao cho chúng tôi mọi lúc và mọi noi.

Nhóm Nhân Viên Hợp Đồng của Sở Di Trú và Sở Tư Pháp Hoa Kỳ với nhiều kinh nghiệm và chứng nhận về pháp lý sẽ đảm nhận:

· Phiên dịch & Thông dịch Chuyên Môn tận nơi vào mọi lúc

· Điền giấy tờ và đơn từ về Bảo Lãnh, Quốc Tịch, Bảo Hiểm Y Tế, An Sinh Xã Hội, v.v…

· Phân tích và giúp các truờng hợp khó khăn liên quan đến giấy tờ pháp lý

· Đặc biệt chuyên môn về các truờng hợp bảo lãnh nguời hôn phối Đồng Tính. Đã giúp bảo lãnh thành công truờng hợp kết hôn Đồng Tính tại Việt Nam đầu tiên sang Hoa Kỳ.

** Huớng dẫn và giải đáp MIỄN PHÍ cho các bác trên 66 tuổi và vào mỗi Thứ 7 từ 10g sáng—12g trua.

Khai Trương có QUÀ và ẩm thực vào lúc 10:00am-12:00pm ngày 4 tháng 10 tại 2470 Berryessa Road, Suite E, San Jose, CA 95133.

Mọi thắc mắc xin liên lạc 7 ngày 1 tuần: 408-409-5576.

Leave a Reply