home Phóng Sự, Tin Cộng Đồng Biểu Tình Chống Trung Cộng

Biểu Tình Chống Trung Cộng

Vào ngày 1/10/2021, lúc 12:00pm,Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng tại Bắc California đã phối hợp cùng với những quốc gia, tổ chức của các cộng đồng người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Mông Cổ, Pháp Luân Công, Phi Luật Tân, Hồng Koong..đã tổ chức cuôc biểu tình tại Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại 1450 Laguna St. San Francisco.

Trong cuộc biểu tình này, anh Jack Dương, Đại Diện cho Phong Trào đã đọc một bài diễn văn. Nguyên vân như sau:

“Sông Núi Nước Nam Vua Nam Ở

Rành Rành Đã Định Tại Sách Trời

Cớ Sao Lũ Giặc Sang Xâm Lấn

Chúng Bay Sẽ Bị Đánh Tơi Bời”

“Over mountains and rivers of the South, lives the Southern Emperor,

As it says now and forever by the Book of Heavens,

That whoever dares to invade our land,

Will be defeated without mercy.”

 

Asking for human rights, stop cultural genocide, asking for religious’s rights, or asking for not occupating of your lands and your seas from the CCP is like asking the Fish to climb the tree or a Pig to fly. Our late President of the South Republic of Viet Nam Nguyen Van Thieu said that:” Don’t listen to what the Communist is saying. Just watch what the Communist is doing”. So the only good communist is a dead Communist. Now is the time that we have to rise up and fight together, unite and fight together side by side. Fight for human rights. Fight to stop the cultural genocide. Fight for our religious rights. Fight for our sovereignty’s right . Fight for the better tomorrow. Bring light to our younger generation. Fight to end the CCP. Fight to end Communism. Fight with what we have. Even If you have a pen, then fight with a pen. If you have a phone, fight with a phone, if you have a stick, fight with a stick. Your voice is your power. Your action is your power. Rise up! Unite, stay side by side, and Fight!. Down With the CCP (3×)

Down with the Communist (3x)

What do we want? Freedom

When do we want it? Now

“If you think you are too small to make the change, try living in a room with a Mosquito.”

Jack Duong

Represent for Anti China Expansion Movement of Northern California,

 

Bài phát biểu của anh Jack Dương có bài thơ của Tướng Lý Thường Kiệt được một người bạn Hồng Koong dịch ra tiếng Hoa cho người Hoa hiểu.

Cuộc biểu tình đã được dân chúng địa phương, du khách đi qua biểu lộ sự đòng tình.

Được biết, những năm gần đây, tình hình biển Đông sôi động, Trung cộng ngang ngược “biểu diễn” sức mạnh trên vùng biển quôc tế và vùng biển của các lân bang đã bị thế giới lên án. Những lần xuống đường tại SF đã gây được tiếng vang trên trường Quôc Tế.

Cuộ biểu tình chống TC bành trướng tại SF ngày 1/10/2021 do PhongTrafo Chống TC bành trướng tại Bắc CA tổ chức
Cuộ biểu tình chống TC bành trướng tại SF ngày 1/10/2021 do PhongTrafo Chống TC bành trướng tại Bắc CA tổ chức

IMG_2363 IMG_2364 IMG_2365 IMG_2382 IMG_2383 IMG_2384 IMG_2385

Leave a Reply