home Chuyện Ngoài Phố, Vụn vặt, Xe Cán Chó Cặp Nam Lộc – Trịnh Hội: Hãy chứng tỏ trách nhiệm và lương tâm

Cặp Nam Lộc – Trịnh Hội: Hãy chứng tỏ trách nhiệm và lương tâm

 

LM Joseph Nguyễn Văn Thiện

Ngày 20 tháng 10, 2021

Tôi và nhiều người đang thắc mắc: Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Điều Hành của VOICE là những ai?

Đối với một tổ chức phi lợi nhuận thì Hội Đồng Quản Trị là đầu não vạch hướng đi, còn Giám Đốc Điều Hành là trái tim bảo đảm sự vận hành lành mạnh.

Ông Trịnh Hội đã tuyên bố rời bỏ chức vụ Giám Đốc Điều Hành của VOICE cuối năm 2019. Vừa mới đây, khi nhiều ân nhân đòi lại tiền, VOICE gỡ luôn danh sách Hội Đồng Quản Trị và Ông Nam Lộc tuyên bố đã rời khỏi Hội Đồng Quản Trị này.

Trong 5 người được ghi là thành viên Hội Đồng Quản Trị từ 2017 đến nay, chỉ có 2 Ông Nam Lộc và Trịnh Hội ra mặt như cặp bài trùng để đánh bóng VOICE và gây quỹ trong cộng đồng.

Nhiều ân nhân của VOICE ở Buffalo, New York đã gửi email cho 2 Ông Nam Lộc và Trịnh Hội, yêu cầu cung cấp danh sách Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Điều Hành. Sau hơn 5 ngày vẫn chưa có hồi âm.

Không lẽ VOICE chỉ là một thây ma, không óc không tim? Phải chăng VOICE đang tháo chạy để tránh bị truy cứu trách nhiệm?

Đã dám dùng tổ chức ma để đánh lừa cả công luận lẫn luật pháp, thì có gì họ không dám làm và có gì họ nói mà đáng tin?

Ông Nam Lộc từng công bố trên SBTN: “VOICE: Tiếng nói của lương tâm và trách nhiệm”.

Ông và Trịnh Hội hãy trả lời câu hỏi căn bản và đơn giản của các ân nhân để chứng tỏ trách nhiệm và lương tâm: Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Điều Hành của VOICE đang là những ai?

Leave a Reply