Hoa Kỳ và mặt trái của lá bài TPP

“Viết về TPP không phải là chuyện dễ vì đây là một hiệp ước thương mại vượt ra ngoài khuôn khổ của những hiệp ước thương mại tự do thông thường, nội dung của hiệp ước và các cuộc tranh luận đều được giấu kín…” Lữ Giang Từ năm 2008 đến nay, các quốc gia …

Thế Trận Chống Văn Hóa Vận Tại Atlantic City: Ca Nô Đàm Vĩnh Hưng & Bầu Show Liên Phạm.

  “Đàm Vĩnh Hưng được ghi nhận là mũi xung kích của chiến dịch Văn Hóa Vận của Hà Nội với tên thật là Huỳnh Minh Hưng – tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – được xướng lên trong danh sách 69 thành viên thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM nhiệm kỳ 2009-2014.” Lê …

ĐỒNG ĐÔ-LA MỸ THAM GIA CHIẾN TRANH TIỀN TỆ

(The Dollar Joins the Currency Wars) By Nouriel Roubini Nguyễn Hoàng Mỹ Phương dịch Nguyễn Huy Hoàng hiệu đính Project Syndicate May 01-2015.   Trong một thế giới nơi nhu cầu nội địa ở nhiều nền kinh tế tiên tiến và các thị trường mới nổi suy yếu, các nhà hoạch định chính sách đã …