Câu Lạc Bộ Báo Chí Bắc Cali Tổ chức hội luận & gập gỡ cử tri cho các Ứng Cử Viên dân biểu tiểu bang đơn vị 27 San Jose.

 Lần đầu tiên giới truyền thông người Mỹ gốc Việt đã tổ chức buổi gập gỡ cử tri Việt nam cho các ứng cử viên dân biểu tiểu bang đơn vị 27 San Jose. Đây là một tiền và sẽ có buổi gập gỡ tranh luận dành cho hai ứng cử viên đơn vị 4 …

Cornerstone: Ngôi Trường Thân Thiện

Nhóm sáng lập ngôi trường mang tên Cornerstone đã đến thăm hơn 20 trường khác nhau, những trường mang lại nhiều hiệu quả cho việc dạy học. Và sau đó thành lập ngôi trường nầy. Tất cả các trường học ở khắp đất Mỹ đều có chung một chương trình và một nội quy của …