home Diễn Đàn Chiến trận An-Lộc

Chiến trận An-Lộc

Chiến trận An-Lộc vang danh thế giới, lớn hơn 2 trận Điện Biên Phủ & trận Khe Sanh.

Cách nay gần nửa thế kỷ, một chiến trận duy nhất vang danh dư luận thế giới là trận An-Lộc 93 ngày đêm tử chiến. Mặt trận khởi đầu ngày 4 tháng tư 1972 và QLVNCH chiến thắng bọn Bộ Đội VC vào ngày 7 tháng 7/1972.

Thời điểm này là các trận đánh đang diễn ra kinh hoàng tại thị trấn An-Lộc. Cuối cùng QLVNCH đã đánh bại Bắc Quân với một chiến công thần thánh. Như vậy trong cuộc đấu tranh Quốc-Cộng 91 năm qua (1930-2021), QLVNCH đã chiến thắng CSVN trong trận An Lộc lớn hơn trận Điện Biên Phủ năm 1954 và Quân Đội Hoa Kỳ trong trận Khe Sanh năm 1968.

Hôm nay, An-Lộc Foundation kính mời theo dõi dư luận Pháp & Mỹ đối với “Chiến thắng An-Lộc 1972”, tại Link sau đây:

http://tuongvang.org/2019/01/22/dong-phuong/an-loc-su/an-loc-vang-danh…i-danh-du-qlvnch/

 Và chúng tôi mong Quý Vị (đặc biệt là các Hội Đoàn Quân Lực VNCH) cho biết ý kiến: các chiến sĩ QLVNCH có nên dựng Tượng Đài Chiến Trận An-Lộc chăng? Xin email về cho chúng tôi tại Địa Chỉ: anlocfoundation@gmail.com. Đa tạ.

Leave a Reply