home Tin Cộng Đồng Cùng nhau làm lên Lịch Sử: Thành người Phụ nữ Việt đầu tiên, đắc cử Nghị viên khu vực 5, Thành phố San José!

Cùng nhau làm lên Lịch Sử: Thành người Phụ nữ Việt đầu tiên, đắc cử Nghị viên khu vực 5, Thành phố San José!

Bàu cử 2022

*Nguyễn Lê Hạnh Giao, là khuôn mặt sinh hoạt Cộng đồng lâu năm, đủ kinh nghiệm, cứng rắn, tranh đấu, mang lại quyền lợi cho người Việt chúng ta. *Một người thì không thể, nhưng tất cả chúng ta, thì …có thể! Thứ Ba, ngày 7 tháng 6 tới đây, vì quyền lợi chung, hãy cùng đồn phiếu cho Hạnh Giao!

Bàu cử 2022 (2)

Ứng Cử Viên Hanh Giao
Hạnh Giao cam kết thực hiện:

•Bảo vệ quyền lợi của cư dân gốc Á Châu và Việt Nam trong Khu-vực 5.

•Góp tiếng trong Hội Đồng Thành phố San José, trong mọi quyết định.

•Cộng Đồng chúng ta, phải có được tiếng nói như các Cộng Đồng Bạn đang có.

•Mang lạị sự an ninh và phồn thịnh cho phố xá và các trung tâm thương-mại, trong Khu-vực 5.

•Mang lại sự đoàn kết và hài hòa giữa các sắc dân trong Khu-vực 5

•Cùng chung sức giái quyết tệ trạng vô gia cư.

•Cùng chung sức ngăn ngừa tệ trạng băng đảng, trộm cướp.

Bàu cử 2022 (3)

di bau 2022.jpg
Hãy tận dụng từng Lá phiếu một, sức mạnh duy nhất, để thay đổi! trong Quốc gia sinh hoạt dân chủ! Dồn phiếu tối đa cho Hạnh Giao, để mang lại ích lợi Cộng đồng. Đi đông! Cử xứng! Để cùng mong chờ tin…chiến thắng!

Bàu cử 2022 (1)

di bau hai 2022.jpg

Leave a Reply