home Gia Đình, Tin Cộng Đồng Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Kỷ niệm 40 Năm Hoạt Động

Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Kỷ niệm 40 Năm Hoạt Động

Kỷ Niệm 40 Năm Hội Cao Niên (26) Kỷ Niệm 40 Năm Hội Cao Niên (46)

Lê Bình

Vào lúc 11:00 am ngày thứ Bảy 29/6/2019, Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm hoạt động tại nhà hàng GF Grand Fortune, 4100 Monterey Rd., San Jose. Có khoảng hơn 200 người tham dự. Trong số quan khách được Bà Nguyễn Ngọc Bích, Hội Trưởng, giới thiệu, người ta ghi nhận có 4 vị Cựu Hội Trưởng: Cụ Trần Thiện Tích (97t), Cụ Trương Đình Sữu (96t), Ông Bùi Hữu Vị, Ông Nguyễn Đình Tuấn; bên cạnh đó người ta cũng ghi nhận có sự tham dự của Ông Vũ Văn Lộc, Ông Lại Đức Hùng, Ông Bùi Đức Lạc, Ông Phạm Mạnh Đạt, Ông Thanh Thương Hòang, Ông Trần Chánh Tùy (Hội Nha Trang), Ông Đõ Hữu Nhơn, Ông Trần Ngãi, BS Nguyễn Thượng Vũ, BS Trần Công Luyện, Ông Nguyễn Tái Đàm, LS Hoàng Cơ Long, Ông Hoàng Cơ Định, Ông Trần Đức Túc, Ông Nguyễn Tấn Lực (Hội CSQG), Ông Thái Văn Hoà, Ông Nguyễn Ngọc Thuỵ (Hội Tương Tế CSQG), Ông Triệu Hà (Hội ĐPQ&NQ), Bà Nguyễn Thu Nguyệt (Hội NQN/SJ), Hoạ sĩ Trương Thị Thịnh, Hoạ sĩ Vũ Thị Ngà, Ông Ngô Tôn, Ông Tony Đinh, Ông Nguyễn Cao Can, Ông Chinh Nguyên, Bà Cao Thị Tình, Ông Lê Thái Phúc (Hội HQ), Ông Nguyễn Tứ Khanh, Ông Otto Lee, Ông Nguyễn Thế Vũ, Bà Vân Lê…và giới truyền thông, báo chí.

Lễ Chào Cờ khai mạc diễn ra lúc 11:45am, sau đó Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Hội trưởng, phát biểu chào mừng quan khách, cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Bà cũng sơ lược những hoạt động Hội Cao Niên trong 40 năm qua. Bà giới thiệu 4 vị cựu Hội Trưởng, và giới thiệu Ban Điều Hành hiện nay có: Bà Lê Đình Vọng, Bà Hoài Niệm, bà Trần Mai Khanh, và Ông Nguyễn Thanh Liêm.

Sau khi trao tặng quà đến những vị cao niên: Cụ Trần Thiện Tích, cụ Nguyễn Tứ Khanh và 4 vị cựu hội trưởng là phần quan khách phát biểu.
Ông Vũ Văn Lộc, Ông Lại Đức Hùng thuộc Liên Hội Người Việt Bắc California, trong đó có hội Cao Niên. Quý vị này kể lại những việc đã qua, những sinh hoạt tương thân tương ái, đầy tình đồng huơng…vv. Ông cựu hội trưởng Nguyễn Đình Tuấn, vị Hội Trưởng thứ VI của hội, lúc đó ông mới có 55 tuổi. Ông nhớ lại những sinh hoạt đa dạng, đầm ấm ngày đó, ông cho biết có đến 750 hội viên, người Việt đến với nhau vì lúc đó không nhiều hội như bây giờ, người ta còn nhớ nhà, nhớ quê…vv.

Nhạc phẩm Cô Gái Việt mở đầu cho chương trình văn nghệ. Mọi người dùng bữa và thưởng thức ca nhạc có đủ tân cổ giao duyên.

Tiệc chấm dứt khoảng 2:30pm

Xem thêm hình sinh hoạt tại buổi tiệc:

https://photos.google.com/share/AF1QipMSwbXgyJSYflEMTPKG3-0Y-xm0onr34P4Kt1xB-Qq2k8nA99-g7BMaG-szF_vkxw?key=ZG1XWC0zRGFqSGhGUzdxUUNoS2RPVUZkLVdMMW9B

Leave a Reply