home Tin Cộng Đồng, Tin Tức Hội VVAA, Voice For Vietnamese American Association

Hội VVAA, Voice For Vietnamese American Association

Ô Hải Huỳnh, người thứ 2 từ bên phải. Hội Trưởng Hội VVAA.

Lê Bình

VVAA_Hai Huynh (6)

Đồng hương nhận khẩu trang face mask.

VVAA_Hai Huynh (7)

Hội viên thiện nguyện phân phát khẩu trang.

VVAA_Hai Huynh (18)

VVAA_Hai Huynh (19)

Ông Hải Huỳnh trà lời phòng vấn đài SBTN

Hai Huynhh (2)

Hội VVAA Tham dự sinh hoạt Cộng Đồng.

 

Vào lúc 1:00pm ngày Thứ Sáu 14/8/2020 tại văn phòng của Hội VVAA – Tiếng Nói Cho Người Mỹ gốc Việt, tọa lạc tại 1049 E. Santa Clara St., San Jose , CA 95116 đã  tổ chức một buổi phân phối miễn phí khăn che mặt Face Mask (người Việt gọi là khẩu trang) để chống sự lây nhiễm dịch cúm Vũ Hán.  Được biết trước sự lây lan của dịch cúm Vũ Hán vẫn còn lên cao, theo sự khuyến cáo và yêu cầu của cơ quan y tế tiểu bang, Hội Tiếng Nói Cho Người Mỹ gốc Việt đã chuẩn bị  40,000 chiếc khẩu trang để phân phối cho đồng hương.  Bắt đầu  vào ngày Thứ Sáu 14/8/2020, và tiếp tục vào các ngày Thứ Bảy 22, 29, và ngày 5 tháng 9 từ 3pm-5pm. Mỗi người sẽ nhận 20 chiếc khẩu trang y tế được may 4 lớp hoàn toàn miễn phí.

Theo Ông Hải Huỳnh, Chủ tich Hội VVAA, cho biết “Mục đích của Hội là giúp đỡ cộng đồng người Việt bị hạn chế về Anh ngữ, giúp đỡ  về căc vấn đề pháp lý cũng như tìm kiếm những thông tin hữu ích để giúp cho cộng đồng trong quận hạt Santa Clara nói riêng và toàn tiểu bang California nói chung.”, Ông cũng cho biết thêm, Hội đã có giấy phép hoạt động từ ngày 1/8/20020. Ông Hải Huỳnh là một hậu duệ của quân nhân VNCH, trong quá khứ ông đã giúp các cựu Tù Nhân Chính Trị tìm việc làm, giúp đỡ các hội hoạt động thiện nguyện, yểm trợ các tiếng nói đòi Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam.

Tại buổi phát khẩu trang Hội cũng đã giúp đỡ những đồng hương điền các thông tin về kiểm tra dân số năm 2020.

Leave a Reply