home Giới Thiệu Job Listing-Cần Người

Job Listing-Cần Người

Van Le Job Listing

Vân Lê đại diện cho học khu East side xin cảm ơn Tạp chí Nàng – Câu Lạc Bộ Báo Chí giúp phổ biến đến tất cả truyền thông trong vùng vịnh để có thể giúp tìm việc làm cho cộng động Việt Nam. Xin vui lòng liên lạc với cô Trang ở số 408-347-4717 hoặc email gấp vì thời hạn nộp đơn là thứ Sáu tuần này trước 5g.

Kinh

Van Le Job Listing
Vân Lê
Chủ tịch học khu East side.

Leave a Reply