home Tin Cộng Đồng Lời Chúc Đầu Năm 2022

Lời Chúc Đầu Năm 2022

“ Thưa anh chị em quí mến,
Hôm nay nhân ngày đầu năm , ngày mở đầu cho 365 ngày trong năm 2022
Hy vọng mọi điều mới Tổt đẹp và Như Ý !
Vân Lê suốt nhiều năm sinh hoạt và luôn đồng hành cùng cộng đồng Việt trải qua bao kinh nghiệm nên mong muốn cùng cộng đồng góp tiếng nói chung mạnh mẽ hơn và nhiều thêm nữa đòi hỏi quyền lợi cho người thiểu số trong suốt mấy năm liền khu vực 7 đã mất về tay một nghị viên không phải là người Việt.
Có làm việc trong môi trường giáo dục mới thấy con em người Việt chúng ta bị thua thiệt nhiều không kể xiết , các em Hưởng đạo sinh gốc Việt tại Santa Clara gần như bị bỏ rơi không có chỗ sinh hoạt chính thức, như điển hình là khu vực 7 nơi đã và đang xảy ra điều mất an toàn bất lợi cho các em thanh thiếu niên mà VL đã có những bằng chứng cụ thể .
Những vấn đề dã xảy đến quá nhiều rồi rắm và nhất quyết không thể để xảy ra thêm nữa .
Vì vậy Vân Lê kính mong sự quan tâm , ủng hộ cho VL trong kỳ bầu cử sắp tới đây để VL có thể đại diện cộng đồng khu vực 7 đưa tiếng nói của người Việt chúng ta vào Hội đồng thành phố .
Trân trọng
Happy New Year 2022
Vân Lê “

Leave a Reply