home Tin Cộng Đồng Ngày Quân Lực 19-6-2021

Ngày Quân Lực 19-6-2021

Thưa quý Niên trưởng, quý Chiến hữu, và quý Đồng hương VN tỵ nan Cộng sản,

Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lại đến!

Đồng bào Miền Nam Việt Nam không bao giờ quên những người lính VNCH từng chiến đấu chống lại Cộng sản Nga, Tàu và Việt cộng tham tàn. Đồng bào Miền Nam và người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản chưa bao giờ thấy người lính VNCH bán nước, hại dân dưới bất cứ hình thức nào, dù bằng văn bản, qua lời nói hay qua việc làm!

Ngược lại họ chống Việt cộng tay sai lẫn Tàu cộng xâm lăng để cứu dân, cứu nước. Dẫu họ bị thất bại vì chiến đấu đơn độc, thiếu vũ khí đạn dược đánh lại 14 nước Cộng sản trước năm 1975.  Hoàn cảnh buộc phải ly hương!

Ngày Quân lực 19/6 nối kết tinh thần và ý chí người lính VNCH ly hương luôn luôn hướng về đất nước và dân tộc Việt Nam không cộng sản.

Trân trọng mời quý Niên trưởng, quý Chiến hữu, và quý Đồng hương VN tỵ nan Cộng sản cùng tham dự Lễ Kỷ Niệm Ngày QL VNCH 19/6, do Liên Hội Cựu Quân Nhân tổ chức.

Nội dung theo thiệp mời đính kèm.
Trân trọng,

Lê Đình Thọ

Quân Lực 2021 (2) Quân Lực 2021 (1) Quan Lực 2021Quân Lực 2021 (3)

Leave a Reply