home Chuyện Ngoài Phố, Tin Cộng Đồng, Tin Hoa Kỳ Tin Địa Phương: Cướp Lộng Hành

Tin Địa Phương: Cướp Lộng Hành

Mới hôm qua bà con ở Bắc Cali nhận thư bưu điện (USPS Post Office) báo là một chiếc xe tải của  bưu điện đã bị cướp và các thư kiện và hàng hóa đã bị đánh cắp, nên ai mà đang chờ credit/debit card gởi về hay chờ hàng hóa hay thứ gì quý giá thì hãy mau đi cớ mất với nhà băng và cảnh sát. Rồi cũng cùng hôm qua, ở phía Nam Cali (Los Angeles) , cả ngàn bưu phẩm của Amazon và UPS cũng bị looting (stolen off Cargo Trains in Los Angeles Downtown). Nghe mà rầu! Nhưng chưa hết, cũng hôm qua, các kẻ cướp mang xe ủi thẳng xuyên qua các cửa kính của các cửa hàng ở San Jose để rinh các máy ATM lên xe truck mình để đem về ăn cắp tiền. Mời bà con click vô link để xem cảnh tượng hãi hùng này. Ôi thời mạt vận cho các doanh nghiệp và nhà băng.

Vậy mà July 2020 Los Angles đã approve để cut LA police budget 150 million US dollars, còn San Jose thì cũng bị phải sa thải cảnh sát nhưng chỉ sa thải có 10 người (chứ sa thải hơn nữa thì là lúa). Việc cắt ngân sách cảnh sát là để thỏa mãn các yêu cầu của BLM. Và vì trước kia trong các cuộc George Floy protests cảnh sát có bắt được những kẻ trộm cũng bị buộc là phải thả ra nên các việc ‘mash and grab, stealing, looting’ trở thành thông lệ, tiền lệ cướp ko sợ nữa, especially khi họ biết police còn bị cắt giảm ngân sách thì ai đâu mà canh gác an toàn công cộng chứ, bây giờ có bắt được họ dám chừng hy vọng cũng được thả ra. 

 

Thieves Drive Vehicles Into San Jose Businesses to Steal ATMs During Crime Spree

Leave a Reply