home Từ Cánh Đồng Mây Từ Cánh Đồng Mây với NHÀ GIÁO VI ĐỨC HỒI

Từ Cánh Đồng Mây với NHÀ GIÁO VI ĐỨC HỒI

Buổi nói chuyện của chương trình

Từ Cánh Đồng Mây

với

NHÀ GIÁO

VI ĐỨC HỒI

TCDM pv Nhà Giáo Vi Đức Hồi – 4 17 2021 – MP3 Download, Play, Listen Songs – 4shared – Vinh Hoang

Xin bấm link để nghe

TCDM pv Nhà Giáo Vi Đức Hồi – 4 17 2021 – MP3 Download, Play, Listen Songs – 4shared – Vinh Hoang

“Điều anh em nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,

điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. – (Mt 10:27)

Leave a Reply